Gerilim Kararlılığını Geliştirmek Amacıyla Kompanzasyon Yapılacak En Uygun Baranın Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztürk, Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, sistem yüklenebilirliğini arttıracak reaktif güç kompanzasyonu için en uygun baraları belirlemede kullanılan bir yöntem incelenmektedir. En uygun baraların belirlenmesinde yük akışı jacobian matrisinin tekilliğinden ve matrisin tekil noktadaki sağ ve sol özvektörlerinden yararlanılmaktadır. Gerilim kararlılığı ve enerji iletim sistemlerinde reaktif güç kompanzasyonu konuları da incelenmektedir. Yük akışı, statik gerilim kararlılığı incelemeleri için uygun olduğundan tezde pflow yük akışı programı kullanılmaktadır. Pflow yük akışı programı, 380-154-66kV gerilim kademelerini içeren Türkiye enerji iletim sistemine uygulanmaktadır. İletim sisteminin zayıf (düşük gerilimli) baraları tespit edilmekte ve sistem yüklenebilirliğini arttıracak reaktif güç kompanzasyonu için en uygun baralar belirlenmektedir.
In this study, a method is examined to find the most suitable buses for reactive power compensation that improves system loadability. Singularity of load flow jacobian matrix, the right and left eigenvectors corresponding to the singularity are used to determine the most suitable buses for compensation. Voltage stability and reactive power compensation on transmission systems are also studied. Load flow is applied for static voltage stability analysis. For this purpose, in this thesis, pflow load flow program is used. Pflow program is applied on Turkiye energy transmission system consisting of 380-154-66kV voltage levels. Weak buses of the transmission system are determined and the most suitable buses are found for reactive power compensation which, improve system loadability.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Gerilim Kararlılığı, Yük Akışı, Reaktif Güç Kompanzasyonu., Voltage Stability, Load Flow, Reactive Power Compensation.
Alıntı