Farklı Kökenli Agregaların Beton Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-26
Yazarlar
Kayaturan, Songül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, beş farklı kökenli agreganın kırma kum kullanımının taze ve sertleşmiş beton özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaç ile planlanan betonlarda Bazalt (Çorlu-Karatepe), Kumtaşı (İstanbul-Cendere), Dolomit (Kırklareli), Beyaz Kalker (İstanbul-Çatalca) ve Mavi Kalker (İstanbul-Cebeci) agregalarının kırma taşları ile doğal kum (Çorlu) kullanılmıştır. Her bir üretim için farklı bir granülometri hazırlanmış, incelik modülü 4.04-4.08 değerleri arasında kalacak şekilde karışım oluşturulmuştur. Taze beton deneyleri olarak çökme, birim ağırlık ve hava miktarı, sertleşmiş beton deneyleri olarak ise 7. ve 28. günlerin sonunda basınç dayanımı, ultrases ve elastisite modülü deneyleri yapılmıştır. Kırma kum kullanımının etkilerini ve betonda oluşturduğu değişikleri görebilmek içinse her bir agrega kökeni için yalnızca kum, yalnızca kırma kum, ve belli oranlarda kum-kırma kum karışımı kullanılarak üretilen betonlar kendi aralarında kıyaslanmıştır. Yalnızca kırma kum kullanılarak üretilen betonlarda, yalnızca kum veya kum-kırma kum karışımları kullanılarak üretilen betonlara göre, aynı işlenebilirliğin sağlanabilmesi için, daha fazla su ihtiyacı olduğu, artan su/çimento oranı ile basınç dayanımlarının, ultrases hızlarının ve elastisite modüllerinin düştüğü gözlenmiştir.
In this thesis study, the impact of five different types of aggregate and using crushed sand on fresh and hardened concrete has been researched. To produce these types of concrete the cruhed stones of Basalt (Corlu-Karatepe), Sandstone (Istanbul-Cendere), Dolomite (Kirklareli), White Limestone (Istanbul-Catalca), Gery Limestone (Istanbul-Cebeci), and natural sand (Corlu) have been used. Slump, unit weight and air proportion tests are applied to fresh concrete. To hardened concrete, on the 7th and 28th days’ compression, ultrasound an elasticity modulus tests were done. To see the effect of using crushed sand, the differences occurred in concrete and to make a comparison between the aggregates, for each aggregate, concretes were produced including only sand, only crushed sand and sand-crushed sand together. Among the tests results it has been observed tahat more water is needed to produce the same concretes as the sand/sand&crushed sand for the concretes made just by using crushed sand to reach the same workability. With the increase in water/cement ratio the pressure endurance, ultrasound velocity and elasticity modules have been obsorved to drop.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Agrega, Kırma kum, Mekanik özellikler, Aggregate, Crushed Sand, Mechanical Properties
Alıntı