Tersine Lojistik Açısından Katı Atık Yönetiminin İncelenmesi Ve Kazanç Ençoklanması Üzerine Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-06-25
Yazarlar
Çetin, Öner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son yıllarda sürekli değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilmek, çevresel sorunlara çözüm üretebilmek ve yasal zorunlulukları yerine getirebilmek amacıyla şirketler tarafından uygulanması hızla artan tersine lojistik süreci ve bu sürecin katı atıkların daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine olan etkileri incelenmiştir. Şirketlere ekonomik anlamda önemli yükümlülükler getiren katı atık yönetimi, tersine lojistik açısından değerlendirildikten sonra kazanç ençoklanması üzerine bir model kurulmuş ve sonuçları irdelenmiştir.
In this study, the reverse logistic process that is performed by many enterprises in order to provide economic benefits with an environmentally production and fulfill the necessity of compliance with the law is examined. In this examination the reverse logistic process is approached from the perspective of the efficient and effective management of solid waste which is associated with creating a value from returned and waste products. In this context, cost maximization model is designed to manage the waste management costs with reverse logistic process and the results of the model is assessed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Tersine lojistik, katı atık yönetimi, Tersine lojistik ağı, kapalı çevrim tedarik zinciri, kazanç ençoklama., Reverse logistic, solid waste management, reverse logistic network, closed-loop supply chain, income maximization
Alıntı