Kriging Yönteminin Geoit Yüzeyi Modellemesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Varolan Yöntemlerle Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaprak, Servet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, Tokat İli Mücavir Alanı ve İstanbul Metropoliten alanlarında GPS/Nivelman yöntemi ile geoit belirlemek için deterministik ve kriging enterpolasyon yöntemleri uygulanarak, kriging yönteminin geoit yüzeyi modellemesinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve klasik yöntemlerle karşılaştırılması yapılmıştır.
In this thesis, the use of kriging interpolation technique is explained and compared with classical methods by the deterministic and kriging interpolation methods for determining the geoid surface by GPS/Nivelman method in Tokat City Adjacent Surface Borders and İstanbul Metropolitan Surface.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kriging, geoit, enterpolasyon, geoiststistik, Kriging, geoid, geostatistic, interpolation
Alıntı