Mesir Macununun Antioksidan Aktivitesinin Ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Altay, Filiz tr_TR
dc.contributor.author Güven, Ayşe Nur tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 26.10.2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:57:48Z
dc.date.available 2015-05-18T13:57:48Z
dc.date.issued 14.06.2011 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Mesir macunu, TS12526 Mesir macunu standardına göre, çok çeşitli baharatlardan elde edilen geleneksel bir ürünümüzdür. Bu çalışmada, piyasadan çeşitli şekillerde temin edilen altı adet mesir macunu örneğinin kimyasal özelliklerinin TS 12526 Mesir macunu standardına uygunluğu araştırılmış; antioksidan aktiviteleri ve reolojik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada kullanılan örneklerin çözünür katı madde oranı, pH değeri, % susuz sitrik asit cinsinden titrasyon asitliği ve 5-hidroksimetilfurfural (HMF) değeri belirlenmiştir. Kullanılan örneklerden sadece bir örneğin TS 12526’da belirtilen değerlere uygun olduğu görülmüştür. Mesir macunlarının antioksidan aktivitesi ölçümünde Folin-Ciocalteau metodu, 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikalini yakalama metodu ve antioksidan miktarı ölçüm metotları kullanılmıştır. Her üç metot sonucunda elde edilen değerlerin, literatürde ballar için belirtilen değerlere yakın veya bunlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Mesir macunlarının reolojik ölçümleri sonucunda, örneklerin psödoplastik, yani kayma hızıyla viskozitesi azalan bir davranış sergilediği belirlenmiştir. Bu davranış üslü yasa denklemi kullanılarak modellenmiştir. Sıcaklığın kıvam indeksine etkisi, Arrhenius denklemi kullanılarak ifade edilmiştir. Arrhenius grafiklerinden mesir macunlarının aktivasyon enerjileri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mevcut mesir macunu üretiminin formülasyon ve proses koşulları bakımından standart olmadığı belirlenmiştir. Bileşiminde birçok yaralı etkileri olan çok çeşitli baharatların bulunması ve yüksek antioksidan içeriği nedeniyle mesir macununun yeni ve fonksiyonel ürünlerde kullanılabileceği, bu amaçla daha geniş çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The mesir putty containing various spices according to the national standard is a traditional food product which has been consumed in Turkey for centuries. In this study it has been investigated chemical properties of six mesir putty samples which were provided from local market for comparing their characteristics to TS 12526 Mesir Putty Standard. Their antioxidant activity and rheological properties were also investigated. The soluble solids, pH values, acidity in terms of anhydrous citric acid and 5-hidroksymethylfurfural (HMF) of samples were determined. The only one sample was meet criteria of TS 12526 for chemical characteristics. The Folin-Ciocalteau method, the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrasyl (DPPH) radical scavenging method and the antioxidant content measurement method were used for determining antioxidant activity of mesir putty samples. It was determined that antioxidant activity of mesir putty samples are close to or higher than that of honeys in the literature. Rheological measurements showed that mesir putty samples exhibited pseudoplastic behavior, which was modeled by the power-law model. The effect of temperature on consistency indexes of samples was expressed by the Arrhenius equation. The activation energies were calculated from the Arrhenius graphs. It was concluded that the current mesir putty formulations and process conditions may vary. Mesir putty may be used in new and functional foods in the future due to its various spices content which have many health benefits and high antioxidant capacity. It is thought that more research related to mesir putty characteristics are needed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2245
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mesir macunu tr_TR
dc.subject antioksidan aktivite tr_TR
dc.subject Folin-Ciocalteau tr_TR
dc.subject radikal yakalama aktivitesi tr_TR
dc.subject reoloji tr_TR
dc.subject Mesir putty en_US
dc.subject antioxidant activity en_US
dc.subject Folin-Ciocalteau en_US
dc.subject radical scavenging activity en_US
dc.subject rheology en_US
dc.title Mesir Macununun Antioksidan Aktivitesinin Ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Antioxidant Activity And Rheological Properties Of Mesir Putty en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
11086.pdf
Boyut:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama