Modifiye Atmosferde Paketleme Ve Işınlamanın Pişirmeye Hazır Köftelerin Mikrobiyal Kalitesi Ve Güvenliği Üzerine Etkileri

dc.contributor.advisor Güneş, Gürbüz tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Neriman tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 15.02.2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:57:44Z
dc.date.available 2015-05-18T13:57:44Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada farklı % O2 ve % CO2 konsantrasyonlarında paketleme ve farklı dozlarda ışınlamanın soğukta depolanan pişirmeye hazır köftelerdeki mikrobiyal kalite ve potansiyel risk oluşturan Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis ve Listeria monocytogenes’in canlılığı üzerine birlikte etkileri araştırılmıştır. Işınlama patojenler ve toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı üzerinde önemli düzeyde inaktivasyon sağlamıştır. Her üç patojenin ve toplam aerobik mezofilik bakterilerin oksijen içeren paketlerde ışınlamaya karşı daha duyarlı oldukları gözlenmiştir. CO2’nin ışınlamanın öldürücülüğü üzerine herhangi bir etkisi tespit edilmemiş olmasına rağmen, ışınlanmış örneklerde mikroorganizmaların çoğalmasını engellemiştir. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, modifiye atmosferde paketleme ve ışınlamanın birlikte kullanımı pişirmeye hazır köftelerin mikrobiyal kalite ve güvenliğini sağladığı gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study the combine effect of different O2 % and CO2 % concentrations and gamma irradiation on the microbial quality and survival of Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes of refrigerated ready-to-cook meatballs was investigated. Irradiation inactivated all the pathogens. Pathogen microorganisms and total aerobic mesophilic bacteria were much more sensetive to irradiation in the presence of O2. Although CO2 had no effects on irradiation-induced inactivation of pathogens, it inhibited recovery and multiplication of the microorganisms in the irradiated samples. The comparison of the results with the literature, it was observed that the combine use of modified atmosphere packaging and irradiation provide the microbial safety and quality of ready-to-cook meatballs. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2221
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Modifiye atmosferde paketleme tr_TR
dc.subject ışınlama tr_TR
dc.subject Escherichia coli O157:H7 tr_TR
dc.subject Salmonella enteritidis tr_TR
dc.subject Listeria monocytogenes tr_TR
dc.subject Modified atmosphere packaging en_US
dc.subject irradiation en_US
dc.subject Escherichia coli O157:H7 en_US
dc.subject Salmonella enteritidis en_US
dc.subject Listeria monocytogenes. en_US
dc.title Modifiye Atmosferde Paketleme Ve Işınlamanın Pişirmeye Hazır Köftelerin Mikrobiyal Kalitesi Ve Güvenliği Üzerine Etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effect Of Modified Atmosphere Packaging And Irradiation On Microbial Quality And Safety Of Ready-to-cook Refrigerated Meatballs en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7881.pdf
Boyut:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama