Biyoaktif Cam Ve Cam-seramik Malzemelerin Üretimi Ve Yapay Vücut Sıvısı İçerisindeki Davranımlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kükürtcü, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; SiO2-CaO-Na2O-P2O5-Al2O3-MgO-CaF2 sistemi temel alınarak, klasik döküm yöntemi ile üretilen camların kontrollü kristalizasyonuyla biyoaktif cam-seramik üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen biyoaktif cam ve cam-seramik numunelerine çeşitli karakterizasyon işlemleri uygulanarak fiziksel, mekanik ve mikroyapısal özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, üretilen biyoaktif cam ve cam-seramik numuneleri, hazırlanan yapay vücut sıvısı içerisinde farklı sürelerde bekletilmiş ve biyoaktivite karakterizasyonları yapılmıştır. Yapay vücut sıvısı içerisinde bekletilen numunelerin yüzey karakterizasyonları SEM (Taramalı elektron mikroskobu), ince film XRD (X-Işınları difraksiyonu) ve FTIR (Fourier kızılötesi dönüşüm spektroskopisi) cihazları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz ve ölçümlerin sonucunda, SiO2-CaO-Na2O-P2O5-Al2O3-MgO-CaF2 sistemi kullanılarak üretilen biyoaktif cam ve cam-seramik numunelerinin, kemik tedavisi uygulamalarında kullanılabilecek özelliklere sahip olduğu görülmüştür.
In this study, the production of bioactive glass-ceramics based on SiO2-CaO-Na2O-P2O5-Al2O3-MgO-CaF2 system was performed with controlled crytallization of bioactive glasses by using traditional casting method. Several characterization techniques were applied to bioactive glass and glass-ceramic samples and their microstructural, mechanical and physical properites were investigated. Besides, bioactive glass and glass-ceramic samples were immersed in simulated body fluid (SBF) in various periods and bioactivity characterization was performed. The surface morphology of samples immersed in SBF was investigated by using SEM (Scanning Electron Microscopy), thin film XRD (X-Ray Diffraction Spectroscopy) and FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). In overall, results indicated that bioactive glass and glass-ceramic samples produced in SiO2-CaO-Na2O-P2O5-Al2O3-MgO-CaF2 system have special properties that can be used in the bone replacement applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Biyoaktif cam, Biyoaktif cam-seramik, İmplant, Kontrollü kristalizasyon, Bioactive glass, Bioactive glass-ceramic, Implant, Controlled crystallization
Alıntı