Sürekli Faz Modülasyonunun Çok Düzeyli Kodlanması

dc.contributor.advisor Aygölü, Ümit tr_TR
dc.contributor.author Altunbaş, İbrahim tr_TR
dc.contributor.department Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electronics and Communication Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:51:54Z
dc.date.available 2015-12-17T13:51:54Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, literatürde bulunan yöntemlere yeni bir alternatif olarak, sürekli faz modülasyonunun çok düzeyli kodlanması ve çok aşamalı çözülmesi önerilmektedir. Bu amaçla, sürekli faz modülasyonunun en çok bilinen biçimi olan, frekans darbe yanıtının dikdörtgen seçildiği sürekli fazlı frekans kaydırmalı anahtarlama (CPFSK) modülasyonu için, çok düzeyli kodlama / çok aşamalı kodçözme tekniğine dayalı olarak AWGN ve sönümlemeli kanallar için yeni sistemler tasarlanmıştır. Sistemler, J ve P ortak bölenleri olmayan iki tamsayı olmak üzere, modülasyon indisi J/P olan M bilgi genlik düzeyli CPFSK modülasyonu için M ³ 2P koşulu altında elde edilmiştir. Tasarlanan sistemlerin hata başarım incelemeleri, analitik bit hata olasılığı üst sınırları ve bilgisayar benzetimleri yardımıyla yapılmıştır. Bu amaçla, çok düzeyli sistemlerin AWGN ve sönümlemeli kanallardaki bit hata olasılığı üst sınırlarının hesaplanabilmesine olanak sağlayan yeni bir yöntem önerilmiştir. Böylece, üst sınırlardan, bilgisayar benzetiminden ve kodçözücülerin donanım karmaşıklığının bir ölçütü olan kodçözme karmaşıklığı tanımından yararlanarak, yeni sistemlerin literatürde daha önce var olan kodlara kıyasla hata başarımı ve kodçözme karmaşıklığı üstünlükleri sağladıkları gösterilmiştir. Ayrıca, literatürde daha önce tek düzeyli durumda belirtilenlerin aksine, kodlama ile sürekli faz modülasyonunun kolayca birleştirilebileceği ve değişik bit/simge oranlarında kod tasarımının kolayca gerçekleş-tirilebileceği gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, as an alternative to the one-level trellis coding of continuous phase modulation (CPM) schemes, multilevel coding and multistage decoding of CPM is proposed in order to obtain systems with high coding gain and low decoding complexity for AWGN and fading channels. Throughout the thesis, continuous phase frequency shift keying (CPFSK) which is the rectangular frequency pulse shaped case of CPM is considered. The proposed systems are obtained under the constraint M ³ 2P for M-ary CPFSK with modulation index h = J/P, where J and P are relatively prime positive integers. For the performance analysis purpose, new upper bounds on the bit error probability of the multilevel coded systems transmitting over AWGN and fading channels are defined. The analytical bit error probability upper bound and computer simulation results demonstrate that, at a lower decoding complexity, the new systems have better error performance than those of the corresponding one-level coded CPFSK schemes. It is also shown that combining multilevel coding with CPFSK provides design simplicity and the information rate in bits/symbol can be easily varied. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11660
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sürekli faz modülasyonu tr_TR
dc.subject Çok düzeyli kodlama tr_TR
dc.subject Sönümlemeli kanal tr_TR
dc.subject Continuous phase modulation en_US
dc.subject multilevel coding en_US
dc.subject fading channels en_US
dc.title Sürekli Faz Modülasyonunun Çok Düzeyli Kodlanması tr_TR
dc.title.alternative Multilevel Coding Of Continuous Phase Modulation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
1014.pdf
Boyut:
7.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama