Çelik Endüstriyel Yapı Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-04
Yazarlar
Emanet, Taner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, geçerli yönetmelikler ile birlikte “ İMO-02, Çelik Yapılar, Emniyet Gerilmesi Esasına Göre Hesap ve Proje Esasları “standardına göre çelik endüstriyel yapı tasarımını içermektedir. Lineer elastik davranış gösterecek şekilde tasarlanan yapı standardın getirdiği yeni hesap ve yaklaşım yöntemlerine göre boyutlandırılıp gerekli bağlantı hesapları yapılmıştır. Çalışma standardın getirdiği yenilikleri kavramak amacı ile birlikte ağır sanayi tipi yapılarda ve hareketli yüklere maruz yapılarda tasarım kurallarının kavranması da amaçlanmıştır. Yapının yapılacağı varsayılan bölgenin coğrafi koşulları incelenerek mevcut yönetmeliklerin önerdiği yüklerin üzerinde yükler sisteme yüklenmiştir. Yapı bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak modellenerek deprem kuvvetleri sisteme yüklenmiştir. Değişik yük gruplarının bir arada olma ihtimallerini içeren kombinasyonlar İMO-02 standardının önerdiği şekilde oluşturularak elverişsiz değerler elde edilmiştir.
This study inculades industrial steel structure design according to “İMO-02, Çelik Yapılar, Emniyet Gerilmesi Esasına Göre Hesap ve Proje Esasları” standards and existing regulations. The structure has been designed according to lineer elastic behavior, news of the new standard and new design assumptions. Also connections ara calculated according to standard. This study prepared to understand the news of the standard and the design rules of the industrial steel structures. While designing the structure, the geographical conditions of the region has been researched and it is found that the structure will be effected by the loads which existing regulations offer. So the loads which found by the research is used for the design. The structure has been 3d modeled via computer and earthquake loads is added. The combination of the loads that are the possibility of the loads which effects the system at the same time are occured by the standard offers. So unpractical values found by the combinations are used to design structure.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Emniyet Gerilmesi, İMO-02, Endüstriyel Yapı, Working Stress, IMO-02, Industrial Structure
Alıntı