Trakya Meriç Havzasındakı Çeltik Ekili Alanlarda Ürün Gelişiminin Çok Zamanlı Radar Uydu Görüntü Verileri Yardımıyla İzlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özküralpli, İlknur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, Trakya Meriç havzasındakı çeltik ekili alanlarda ürün gelişiminin çok zamanlı uydu görüntü verileri yardımıyla izlenmesi ele alındı ve çalışma bölgesi olarak seçilen İpsala bölgesindeki çeltik ekili alanlar çok zamanlı radar verileri ile izlenmiş ve çeltik ekili alanlar tespit edilmiştir. Çeltik ürününü izleyebilmek için ürün takvimine bağlı belirli aralıklarla alınmış çok zamanlı RADARSAT 1 görüntü verileri kullanılmıştır. Bulut ve yağış faktörlerinden etkilenmeden görüntüleme yapabildiği için özellikle radar uydu görüntüleri tercih edilmiştir. Çeltik ekili alanların tespiti kontrollü sınıflandırma yöntemi kullanılarak yapılıp sınıflandırma sonucu doğruluklar yersel veriler yardımı ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda radar görüntü verileri ile çeltik ekili alanların izlenmesi ve tespitinin yanısıra çeltik ürün tipinin tespiti ve rekolte tahmini gibi çalışmalarında mümkün olduğu vurgulanmıştır.
The aim of this study is monitoring crop growth in rice padies located at Thrace Meric basin area with multitemporal radar satellite imageries. İpsala region is selected as study area and rice crop in this region is monitored with multitemporal RADARSAT 1 images. Radar images are choosen for the study because time critical data is required for monitoring the rice crop. Areas covered with rice crops are detected by using supervised classification algorithms. Accuracy assesments are done for classification results by using ground truth information. As a result, it is stated that radar images can be used not only for crop monitoring but also can be used for crop type determination and yield analysis
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Çeltik, Radar Görüntü Verileri, Ürün gelişiminin izlenmesi, Ürün haritalarının elde edilmesi, Rice, Radar Images, Crop Monitoring, Crop Mapping
Alıntı