N-substituye Karbazollerin Endüstriyel Metallerin Korozyonunu Önlemedeki Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztürk, Sadık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bazı endüstriyel metallerin ( Cu, Fe ve alaşımları gibi ) korozyon davranışı, inhibitör olarak N- sübstitüye karbazolleri monomer ve yüzeyde polimerleri oluşturduğu durumlar için icelenmiştir. Ayrıca indol ile karşılaştırılmıştır. Buna ilave olarak oluşan polimerik filmlerin kararlılığı ve elektroaktivitesi, inert metal yüzeyine kaplamak suretiyle test edilmiştir. Karbazol ve türevleri, indol ve MMA birbirleriyle farklı oranlarda kopolimerleri oluşturulmuştur. Korozyon akımları Tafel ekstrapolasyonu ve lineer polarizasyon yöntemiyle belirlenmiştir, inhibisyon yüzdeleri her durum için hesaplanmıştır. Bu çalışmamızdaki ana hedef endüstriyel metallerin koroztona karşı korumakta yeni yöntemler bulmaktı. Bilindiği üzere korozyon olayı tamamen elektrokimyasal bir mekanizma üzerinden yürümektedir.
The aim of this research was to develop a new process to protect some industrial copper and iron alloys against corrosion. It is well known that corrosion is largely an electrochemical phenomenon. In this study, we investigate Carbazole (Cz), N- vinylcarbazole (NVCz), N- Ethylcarbazole (ECz) and Indole (In) monomers, their mixtures and their homopolymers and copolymer. The corrosion behaviour of some industrial metals (Cu-Ni, CS, Stainless steel, OTS etc.), N-Substitue carbazoles that plays as a inhibitor, both monomer and polymers on the surface were studied. Also it was tested the occurred polymeric films stability and electroactivity by covered on the inert metal surface. The corrosion current was determined with Tafel extrapolation and lineer polarization methods and was calculated the inhibition percentage to every conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
İletken Polimerler, Korozyon İnhibisyonu, Endüstriyel Metals, Conducting Polymers, Corrosion Inhibition, Industrial Metals
Alıntı