Prefabrike Endüstri Yapılarının Tasarımı Onarım-güçlendirmesi Ve Maliyet Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Doğruöz, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizdeki endüstri yapılarının %70’i prefabrikasyon teknolojisi ile yapılmaktadır. Fakat 1998 Adana-Ceyhan ve 1999 Kocaeli depremlerinde meydana gelen hasarlar prefabrikasyon sistemlerinin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, TDY’98, Amerikan deprem yönetmeliği (UBC’97) ve Avrupa Birliği deprem yönetmeliğindeki (Eurocode-8) prefabrike çerçeveli yapılar, depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından araştırılmış bunun yanında bir örnek üzerinde tasarım deprem yükleri, bağlantılara gelen deprem yükleri ve göreli kat öteleme sınırlamalarının karşılaştırması yapılmıştır. Tek katlı ters sarkaç tipi endüstri yapıları betonarme ve çelik karkas sistemler olarak tasarlanıp, yüksekliğin ve genişlemenin maliyetlere etkisi karşılaştırmalı olarak tetkik edilmiştir. Ayrıca prefabrike çerçeveli yapılarda meydana gelen hasarlar, sebepleri ve dikkate alınması gerekli hususlar üzerinde durulmuştur. Bunun yanında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden etkilenmiş kısmi hasarlı prefabrike bir endüstri yapısının değişik güçlendirme seçenekleri üzerinde maliyet, yapım kolaylığı ve deprem davranışı açısından mukayese yapılmış ve seçilen bir güçlendirme örneğinin tüm projeleri sunulmuştur.
About 70% of construction are made of prefabricated technology in Turkey. But due to the damage occurred after the 1998 Adana-Ceyhan and 1999 Kocaeli earthquakes these prefabricated structure were obliged to be taken into consideration in detail. In this study the codes of prefabricated frame structure mentioned in TDY’98, UBC’97 and Eurocode-8 were used for earthquake resistant analysis and together with this an example has been analyzed for demonstration of results. In this example the design earthquake loads are used to find the internal forces on the connections and important region. The relative floor displacement limitations were into consideration for comparison too. The concrete and steel industrial structures of inverse pendulum types were analyzed for the effect of increase or decrease height and width in order to investigate the construction cost changes. Moreover, the causes of damages occurred on the prefabricated structures were investigated and the necessary matter things to be considered were also taken into consideration. Moreover, an industrial prefabricated building, which was partially damaged during the 17 August 1999 Marmara earthquake were analyzed and various retrofitting method were investigated. The repair costs, feasibility and earthquake behavior of the structure were also investigated and all projects were presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Prefabrike çerçeveli yapılar, Bina maliyeti, Güçlendirme, Prefabricated frame structure, Construction cost, Retrofitting
Alıntı