Üretim Kayıp Maliyetlerinin Belirlenmesi Ve Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Gözlü, Sıtkı tr_TR
dc.contributor.author Tekin, İzlem tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-18 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:52Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:52Z
dc.date.issued 2009-02-18 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada üretim birim performanslarının ölçülmesinde ingilizcede OEE (Overall Equipment Effectiveness) olarak ifade edilen “Toplam Tezgah Kullanım Etkinliği” yöntemi kullanılmıştır. OEE kullanılabilirlik, performans oranı ve kalite oranı değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak ölçülmektedir. Uygulamanın yapıldığı işletmede öncelikle ingilizcede TPM (Total Productive Maintenance) olarak ifade edilen “Toplam Verimli Bakım” felsefesinde ki 16 büyük kayıp analiz edilmiş ve üretimde gerçekleşen kayıplar ile meydana gelme yerleri belirlenmiştir. OEE ile üretim performansı ölçülmüştür. Daha sonra maliyet hesaplamalarında daha kesin sonuçlar verdiği için Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme yöntemi felsefesindan faydalanılarak üretim birim maliyetleri, öncelikle faaliyetler daha sonra faaliyet maliyetleri hesaplanarak belirlenmiştir. Kayıplar ile maliyet faktörleri arasında ilişki kurularak, kayıp maliyetleri hesaplama yöntemi formülüze edilmiştir. Tüm kayıp maliyetleri hesaplandıktan sonra, iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere önceliklendirme yapılarak kaynakların, kayıpların azaltılması için ayrılması sağlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study OEE ( Overall Equipment Effectiveness) metric is used for describing the individual manufacturing units performance. OEE is formulates as the fuction of availability efficiency, performance efficiency and quality efficiency and used in this study to identify the production losses of the manufacturing unit. First, the production losses must be identified, various losses in the production systems, their locations and occurance durations were determined using the TPM 16 big losses categories. Production losses rate and equipment performance rate were measured by using OEE. Second, The manufacturing cost and also production unit cost were computed by using ABC (Activity Based Costing) because ABC systems provides accurate computation. ABC methodology includes these steps; identifiying activities, determining activity cost drivers , computing the activity costs and finally, identifiying the production units or product costs. All sources’s costs in the production unit were computed. Third, losses converted into manufacturing cost. Losses and cost factors relationships were determined and their equations were given in the study. After estimated the total costs of each loss, we can obtain priority for manufacturing losses and their recoverable costs and organize the improvement activities like kaizen methods in TPM. The priority of improvement programs can be adjusted according to results of this analysis methods. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1923
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Faaliyet tabanlı maliyetlendirme tr_TR
dc.subject Toplam tezgah kullanım etkinliği tr_TR
dc.subject Kayıp maliyet tr_TR
dc.subject Activity based costing en_US
dc.subject Cost loss en_US
dc.subject OEE. en_US
dc.title Üretim Kayıp Maliyetlerinin Belirlenmesi Ve Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Costs Resulting From Manufacturing Losses And An Application en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
9184.pdf
Boyut:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama