Ankara – Eskişehir Yeni Demiryolu Hattı Alt Yapısının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gürbüzer, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, Ankara – Eskişehir Yeni Demiryolu Hattı projesine ait geçki projelendirme ve alt yapı işleri yapım kriterleri tanımlıyor olmakla birlikte bu projede kullanılan farklı standartların karşılaştırması yapılmaktadır. TCDD Demiryolu alt yapı şartnamesi alt yapı işleri yapım esasları Kara yolları Yollar Fenni Şartnamesi ne göre hazırlanmıştır. Yolar fenni şartnamesine göre demiryolu inşaatı yapılması beraberinde bazı zorluklar ve karışıklıklar getirmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğunun benimsediği UIC ( Uluslararası Demiryolları Birliği ) 719-R sayılı şartnamesinde demiryollarında kullanılacak altyapı işleri esasları bulunmaktadır. Bu iki şartnamenin detaylı karşılaştırmasının yapılarak karışıklıklara engel olmak bu tezin hedeflerindendir. Bu tarz demiryolu projelerinde UIC şartnamesinin kullanılması ile ortaya çıkan sorunların asgariye indirgeneceği sonucuna varılmıştır.
This Thesis try the describe the project of Ankara – Eskisehir New Railway alignment design and soil works, earthworks of this project infrastructure, also compare the criteria of soil works of railways specifications. In this project infrastructure specification says that the soil works will be done according the KGM – Turkish state Road Authority earthwork specification for roads. But using this specification gives some difficulties. In Europe the UIC union Railways committee specifications are used for railways. The aim of this thesis is to find out best specifications for railways. To use the UIC specification for railways constructions will help to have fewer problems is the result of the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Demiryolu, Toprak İşleri, Alt Yapı İşleri Yapım Esasları, Yüksek Hızlı Tren, UIC 719-R, TCDD, Rehabilitasyon, İyileştirme, Railway, Infrastructure, Earthworks Construction Methods, High Speed Train, UIC 719-R, TCDD, Rehabilitation
Alıntı