Epoksi Karışımlarında Epoksi Reçinesi Ve Sertleştirici Tipinin Durabilite Ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özeren, Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, esas olarak epoksi reçinesinin, kullanılan sertleştirici (kür ajanı) , seyreltici tipi ve oranının betonun eğilme, basınç mukavemeti ve kimyasal dayanım üzerine etkisi incelenmiştir. Sonuçta reçine tipinin dayanım değerlerini çok değiştirmediği ancak kullanılan sertleştiricilerin özellikler üzerinde çok etkili olduğu ve sağladıkları dayanımın saf reçinenin dayanımından genellikle çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte seyreltici katkısı hangi oranda olursa olsun özellikler üzerinde genelde olumsuz etki göstermiştir. Seyreltici katılmamış saf reçine dayanımlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak epoksi reçinelerinin beton katkısı olarak kullanımları betona çok olumlu özellikler kazandırmaktadır.
In this study , effects of epoxy resin , hardener (curing agent) and reactive diluent type and quantity to the bending , compression strengths and chemical resistance were examined mainly. Consequently ,it was revealed that resin type doesn’t change the strength results much while the used hardener has a great effect on properties and they provide a strength much higher than the pure resins strength values. In addition to that, it was observed that , reactive diluent addition in any rate generally affects the strength negatively. Pure resins performances with out reactive diluent addition, were higher. As a consequence using epoxy resins as concrete additives provides very beneficial properties to the concrete.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Epoksi reçineleri, reaktif seyreltici, kür ajanı, eğilme ve basınç dayanımı, Epoxy resins, reactive diluent, curing agent, bending and compressive strength
Alıntı