Postmodern Istanbul’da Çağdas Konut

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-03-01
Yazarlar
Uluşan, Haluk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde kuşkusuz ki Istanbul’da birçok şey köklü değişime uğradı. Küresel sistemin bir parçası haline gelmek, ve bu sistemin ekonomik kalıplarının içerisine girmek, şehrin konut yapısına da belirgin bir biçimde yansımıştır. Türkiye’nin en büyük ve en gündemdeki şehri olarak Istanbul, küresel kent etiketinin kendisine atadığı görevleri yerine getirebilmek için değişmeye başlamış, diğer küresel kentlerin de bağlı olduğu sistemde rekabete iştirak etmiştir. Bu çalışma bir arka plan ve bir bugün söylemi üzerinden Istanbul’u incelerken, önce Cumhuriyet’in ilk yıllarında hayata geçirilen modernleşme ve modernizm dönemini açıklayıp, daha sonrasında postmodern diye adlandırılan dönem içerisinde Istanbul’un bu ana akımlardan nasıl etkilendiğini sorgulamaktadır. Postmodern dönem ekonomik, sosyal ve politik yönleriyle ele alınırken, konut paradigmasının bu söylem içerisindeki değişimi Istanbul’da hakim olan konut tipleri üzerinden okunmuş, sonuç olarak ise mevcut kentsel ayrışmayı önleyecek önerilerle sonlandırılmıştır.
In last two decades alot changed in Istanbul and Turkey. Becoming a part of global economic system and its new emerging trends has had significant impacts on housing habits of residents of metropols. Istanbul, being the biggest and economically most significant city in Turkey, was given the tag “global city” and has been trying to obtain the needed preferenecs in order to fullfill this difficult duty. This work contains a background and presents reflection of Istanbul. The study will first provide a reflection over the modernization of Republic of Turkey from its former imperial days of Ottoman Period. The postmodern period, in integration with its economical, political and social aspects, will be inspected right after modernization period, and finally, the housing trends in light of these rhetorics will be explained. The final chapter will end with an evaluation of the aforementioned analysis and it will be followed by suggestions. The close relationship between postmodernism and Istanbul’s urban segregation is sought as result.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
istanbul, konut, kapalı yerleşme, gecekondu, toplu konut, soylulaştırma, kentsel ayrışma, küresel kent, postmodernizm, modernizm, küreselleşme, neo-liberalleşme, istanbul, housing, gated communities, squatter, mass-housing, gentrification, urban segregation, global city, postmodernism, modernism, globalization, neo-liberalization
Alıntı