Antor 3ld 510 Dizel Motorunda Mr–1 Yanma Odası Kullanımının Silindir İçi Parametrelere Ve Performansa Etkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kavruk, Kadir Önder
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Anadolu Motor A.Ş. tarafından üretilen Antor 3LD 510 tipli dizel motoru üzerinde çalışmıştır. Motorun standart yanma odası MR–1 olarak adlandırılan tek döngülü yanma odası ile değiştirilmiştir. Yanma odasının etkisini belirleyebilmek için deneyler sırasında motorun sıkıştırma oranı, hava fazlalık katsayısı, yakıt tipi gibi performansı etkileyebilecek bütün değişkenler sabit tutulmuştur. Motor üzerinde yapılan tek değişiklik yanma odası değişimidir. MR–1 pistonunun performansını standart yanma odasıyla karşılaştırabilmek için öncelikle standart motor 30 KMA, 25 KMA, 20 KMA ve 17,5 KMA püskürtme avanslarında deneylere sokulmuştur. Bu deneyler sonucunda en yüksek güç değeri 30 KMA püskürtme avansı değerinde elde edilmiştir. Bu sebepten dolayı standart yanma odası için referans değer 30 KMA püskürtme avanslı ölçüm değerleri olarak belirlenmiştir. Standart motorun deneylerinden sonra hazırlanan MR–1 yanma odalı motor ise 25 KMA, 20 KMA ve 17,5 KMA püskürtme avanslarında deneylere sokulmuştur. MR–1 yanma odası en yüksek güç değerini 17,5 KMA püskürtme avansı değerinde verdiği için MR-1 yanma odası için referans değer 17,5 KMA püskürtme avanslı ölçüm değerleri olarak belirlenmiştir. Her iki yanma odasının deney verileri elde edildikten sonra yanma odalarının performansları karşılaştırılmıştır. Deneylerde güç, is, yakıt sarfiyatı ölçümü gibi ölçümlerin yanında silindir içi basınç ve püskürtme basıncı ölçümü de yapılmıştır. Püskürtme basıncını ölçmek amacıyla Kistler firmasının 4067 tipli piezoresistif sensörü, silindir içi basıncın ölçümü için ise AVL firmasının QC34D tipli piezoelektrik sensörü kullanılmıştır. Bu sensörler sayesinde indikatör diyagramları elde edilmiş ve yanma odalarının yanma analizleri yapılabilmiştir.
In this study, the Antor 3LD 510 Diesel Engine that is produced by ANADOLU MOTOR A.Ş. have been investigated. Standard combustion chamber of the engine is changed by the single swirl type combustion chamber MR-1. During the experiments; compression ratio, air excess ratio and the fuel type of the engine are kept fixed. The only modification done is the change of the combustion chamber. First, standard engine is experimented with the 30 CA, 25 CA, 20 CA and 17,5 CA injection advances to compare the MR-1 piston s performance with the standard combustion chamber. At the end of these experiments, the highest power is obtained 30 CA injection advance. Consequently, the reference rate for the standard combustion chamber is determined as 30 CA injection advance. The engine with the MR-1 is experimented with the 25 CA, 20 CA, and 17,5 CA injection advances. Since MR-1 combustion chamber gave its highest power rate at the rate of 17,5 CA injection advance, the reference rate for the MR-1 combustion chamber is determined as 17,5 CA injection advances. After experiments, combustion chambers performances are compared. Besides the measuring like power, soot and fuel consumption measures, cylinder internal pressure and injection pressure measures are done. 4067 type piezoresistiv sensor of the firm Kistler is used for measuring the injection pressure and QC34D type quartz pressure transducer of the firm AVL is used for measuring the cylinder internal pressure. Owing to these sensors, indicator diagrams are obtained and combustion analyses of the combustion chambers are done.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Dizel motor, tek döngülü yanma odası, püskürtme avansı, enjektör püskürtme basıncı, silindir içi basınç, piezoresistif sensör, piezoelektrik sensör, indikatör diyagramı, diesel engine, single swirl type combustion chamber, injection advance, injection pressure, cylinder internal pressure, piezoresistiv sensor, quartz pressure transducer, indicator diagrams
Alıntı