Su korunumu açısından yerleşme tasarımında yüzeysel akış miktarının değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-06-16
Yazarlar
Taşkın, Halime Firdevs
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışması kapsamında, yerleşme tasarımının bir sonucu olan arazi kullanım oranı ve yüzey örtü malzemelerinin yüzeysel akış miktarını nasıl ve ne derecede etkilediği incelenmiştir. Arazi kullanım oranları farklı olacak şekilde tasarlanan 9 farklı yerleşme ve bu yerleşmelerde yüzey örtü malzemesi olarak kullanılabilecek 336 farklı malzeme kombinasyonu ile her senaryoda oluşabilecek yüzeysel akış miktarı Rasyonel Yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. Yerleşmelerde su korunumu sağlama hedefine yönelik yapılan bu tez çalışması, altı ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; artan su talebine karşın su kaynaklarının giderek azalmasına dikkat çekilmiş, yerleşme tasarımının su korunumu üzerindeki önemi vurgulanarak çalışmanın amacı özetlenmiştir. İkinci bölümde; suyun önemi ve neden korunması gerektiği detaylı olarak açıklanmıştır.
According to the results obtained from this study, it is aimed to - raise and increase awareness about water-sensitive urban designs, - determine the importance of land use ratios and surface cover materials on stormwater runoff generation, - draw attention to what decisions can be taken in order to reduce the volume of stormwater runoff and to ensure water conservation at the settlement scale, - guide designers about water conservation strategies. The study consists of six main sections. In the first chapter of the study; attention was drawn to the gradual decrease of water resources despite the increasing water demand. Because increasing water demand due to population growth and expansion of urban areas has started to cause water stress and even water scarcity in many regions. Also, the aim of the study is summarized by emphasizing the importance of the settlement design on water conservation. In the second chapter; the importance of water is explained.
Açıklama
Tez ( Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
Anahtar kelimeler
kentsel arazi kullanımı, urban land use, yağış-akış modelleri, rainfall-runoff models, çevresel sürdürülebilirlik, sustainable environment
Alıntı