Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe Fiziksel Dağıtım Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özbay, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Globalleşme ile sertleşen rekabet koşullarında, hem üretici firmalar hem de pazarlama şirketleri için lojistik operasyonların önemi çok artmıştır. Günümüzde müşterilerle tedarikçi firmalar veya pazarlama şirketleri arasında yapılan anlaşmalarda ek iskontolar, bütçeler gibi direkt olarak finansal ölçüler üzerine dayalı pazarlıkların tükenmekte olduğu görülmektedir. Her yıl yenilenen anlaşmalarda artık müşteriler tedarikçilerinden farklılık yaratmalarını beklemekte ve istemektedirler. Bu farklılıklar rakiplerde bulunmayan yeni ürünlerin satışa sunulması, reklam ve promosyon kampanyaları ve en önemlisi lojistik destek olarak sunulmaktadır. Müşteriler için, özellikle perakende sektöründe ( günlük ürünlerin satışının söz konusu olduğu tüm noktalarda ) lojistik desteğin tam ve zamanında verilmesi en önemli tercih nedenidir. Perakende sektöründe nihai müşteriye satış yapan tüm noktaların en önemli korkusu yok satma problemleridir, bu problemin oluşmasını önlemek için en önemli iki konu iyi planlama ve iyi lojistik operasyonlarıdır. Özellikle gıda sektöründe günlük satışın yapıldığı göz önüne alındığında, fiziksel dağıtım, ürünlerin raflarda sürekli bulunurluğunun sağlanması ile müşteride marka bağımlılığı yaratması ve satışın istenilen şekilde oluşmasını sağlaması açısından çok önemlidir. Bu çalışmada fiziksel dağıtım ile ilgili gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra, hızlı tüketim ürünleri sektöründe önemli bir yeri olan ve Türkiye’de çok iyi bir lojistik ağına sahip olan Düzey Satış ve Pazarlama A.Ş. firmasında günlük ürünlerin fiziksel dağıtımının nasıl yapıldığı incelenmiştir. Mevcut dağıtım sistemi incelendikten sonra, sistemin nasıl geliştirilebileceği bilgisayar destekli programlar yardımıyla araştırılmış ve Düzey A.Ş. için en verimli günlük ürün fiziksel dağıtım sistemi tespit edilmiştir.
While competition got harder through globalization, logistic operations have gained great importance for both manufacturers and marketers. Today we observe how the importance of direct financial arguments (discount and budget plans) disappears in agreements between manufacturers and marketers. Today’s customers demand differentiation from suppliers and ask for it. The demanded differentiation is supplied in forms of product differentiation, advertisements, promotional actions and most importantly logistic support. Since a retailer’s nightmare is facing a stock out and major keys for no stock out are good planning and healthy logistic operations: For customers (especially for retailers), right time-right amount logistic support is a quite important argument in preference of a supplier. When we consider daily sale especially in the FMCG industry, physical distribution is important for; continuous existence of the product on the shelf, obtaining of brand loyalty and regular sale. This study consists of a tidy composition of actual physical distribution literature and how daily physical distribution is handled in one of the FMCG industry leaders; Düzey Satış and Pazarlama A.Ş. Examination of existing situation is followed by questioning ways of development, for a better performance through a computer aided optimization application.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Fiziksel Dağıtım, Hızlı Tüketim, Lojistik, Physical Distribution, Fast Moving, Logistics
Alıntı