Katkı Dozajı Ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılınç, Cenk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, katkı dozajının ve taze beton sıcaklığının kendiliğinden yerleşen beton özelliklerine etkisi incelenmiştir. Laboratuvar ortamında, sıcaklığın etkisini araştırmak için üç farklı sıcaklıkta (15ºC, 20ºC ve 30ºC) beton üretilmiştir. Katkının etkisini araştırmak için 15ºC’ de çimento ağırlığına göre %1, %1.05, %1.10 oranlarında, 20ºC’ de %0.90, %1.00, %1.10 oranlarında ve 30ºC’ de %0.95, %1.0, %1.10 oranlarında katkı kullanarak 9 farklı beton üretilmiştir. Alınan numunelerle, taze beton özellikleri ile sertleşmiş beton özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bununla birlikte beton numunelerden alınan kesitlerdeki iri agrega dağılımı, agregalar arası mesafeler hesaplanmış, taze ve sertleşmiş beton özellikleriyle ilişkisi incelenmiştir. Süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar beton karışımında en uygun dozajda kullanılmalıdır. Katkı gereğinden az veya fazla olduğunda daha düşük basınç dayanımı elde edilmektedir. Beton sıcaklığı katkının akışkanlaştırıcı etkisini katkı dozajına bağlı olarak etkilemektedir.
In this study, effect of chemical admixture content and concrete temperature on self compacting concrete properties are investigated. Self compacting concrete is cast in different temperatures (15ºC, 20ºC and 30ºC) in laboratory. Moreover, mixture has different chemical admixture dosages under different concrete temperatures. These are for %1, %1.05, %1.10 for 15ºC, %0.90, %1.00, %1.10 for 20ºC and %0.95, %1.00, %1.10 for 30ºC. Fresh concrete and hardened concrete properties relations are investigated with nine SCC specimens. Moreover, cylinder specimens are cut and aggregate distribution and the distance between aggregates are calculated. Besides, 1 m³ trial casting performed on construction site. At this phase, fresh concrete property tests for 2 different mixing times were performed. Also the transportation times of 65 and 95 minutes were tested. Experiments have shown that, SCC should be cast with an optimum admixture dosage to obtain the desired performance and the concrete temperature affects the effectiveness of the admixture, depending on the dosage.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kendiliğinden Yerleşen Betonlar, Kimyasal Katkı Dozajı, Segregasyon, Taze Beton Sıcaklığı, İşlenebilirlik, Self Compacting Concretes, Chemical Admixture Content, Segregation, Fresh concrete temperature, Workability
Alıntı