Süneklik Düzeyi Yüksek Ve Süneklik Düzeyi Normal Çerçeve Birleşimlerinin Hesabı İçin Bilgisayar Programının Hazırlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koparan, Bülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Visual Basic Programı kullanılarak farklı birleşimler için birleşim hesabı, eksenel basınç ve çekme etkisindeki elemanlar için gerilme hesabı yapan program hazırlanmıştır. Programda standart profil tabloları data olarak oluşturulmuştur. Birleşimlerde kullanılacak profiller otomatik olarak kullanıcı tarafından standart profillerden seçilebilmektedir. Tabloda olmayan profil veya yapma profil kullanılması durumunda kesitle ilgili değerler girildiğinde program tarafından statik değerler otomatik olarak hesaplanmaktadır. Programda ayrıca mafsallı ve ankastre dört çeşit kolon ayağı hesabı vardır. Programın hesap çözümleri elde yapılan örneklerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak arada bir farkın olmadığı ğörülmüştür. TS 648’e göre eksenel basınç ve eğilme etkisindeki elemanların tahkiki içinde Excel de bir program yapılmıştır. Bu programdada standart profiller otomatik olarak kullanılabilmektedir. Kompozit döşemelerle ilgili en çok karşımıza çıkan tarafsız eksenin beton başlıktan geçmesi durumunda kompozit döşeme hesabı yapan Excel programıda ayrıca hazırlanmıştır.
In this study, a programme was prepared by using visual basic programme for different connections, calculating the elements on axial force and pulling effect. In this programme, standart profile charts were formed as a mean of data. Profiles used in connections can be choosen from the standart profiles by the user. In the case of using profiles which are not in the chart or artificial profiles, when the dimensions of crosscuts are inserted, the static value is calculated automatically by the programme. Also, the programme has the calculation of four kind of pinned and fixed column feet. The calculation analyse of the programme was compared with hand-made examples. And it was concluded that there is no difference between them. A programme was prepared in Excel for the investigation of axial force and bending moment according to TS 648. ın this programme standart profiles are used automatically. Also, an Excel programme which calculate compozite beams in the case of neutral axis’ passing through concrete block was prepared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Süneklik düzeyi, Mafsal, Ankastre, Ductulity, Hinge, Fixet
Alıntı