Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi Ve Envanter Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Doğan, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada kamçı etkisini, bir banka adına faaliyet gösteren armağan firması, bu firmanın tedarikçilerinden bıçak seti üreticisi ve bu üreticinin tedarikçilerinden oluşan bir tedarik zincirinde anlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan modellerde aşamalı ve doldurmalı stok politikaları, tedarik zincirinde koordinasyonun önemi gösterilmeye çalışılmıştır. Aşamalı stok politikasının doldurmalı stok politikasına göre daha iyi sonuç verdiği, tedarik zincirinde koordinasyonunda performansı daha iyi tedarik zincirleri oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, we try to show the bullwhip effect in a supply chain, composed of a gift delivery company working for a bank, a knife-set manufacturer and its suppliers. We make different inventory models and we try to show effects of echelon inventory, installation inventory, and importance of coordination in the supply chain. Echelon stock policy indicates better performance than installation stock policy, and we show that the coordination in supply chain makes better results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri, Kamçı Etkisi, Envanter Yönetimi, Supply Chain, Bullwhip Effect, Inventory Management
Alıntı