Modülerliğin Gerçek Opsiyonlarla Değerlendirilmesi: Roket Modülerliği Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Barut, Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ürünlerin pazarda rekabet edebilirliğini artıran modülerliğin avantajları ve dezavantajları ele alınmış, modülerliğin roket teknolojisi alanında uygulaması incelenmiş ve roketin modüler mimariyle üretilmesinin sağlayacağı stratejik esneklik gerçek opsiyon analizi ve senaryolarla bütünleşik olarak ölçülmeye çalışılmıştır. Klasik roket modülerliği uygulaması olan iki bileşenli roket yapısına alternatif bir yapı önerilmiş ve oluşturulan senaryolarla da söz konusu bileşenlerin opsiyon değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun için belirsiz gelecekle ilgili olası senaryolar oluşturarak karar verme sürecine katkı sağlayan senaryo planlama tekniğinden bahsedilmiş, senaryo planlama tekniği ile gerçek opsiyonlar arasındaki ilişki incelenerek nitel bir gerçek opsiyon değerlendirme modeli tanıtılmıştır. Çalışmada askeri amaçlı kullanılan roket teknolojisinin geçmişi ve şu anki durumu araştırılmış, artan balistik füze tehdidi ve önlenmesi için kurulması gereken savunma sistemlerinin özelliklerinden bahsedilmiş ve tehdit değerlendirmesinin çeşitli boyutları da incelenmiştir. Çalışmanın sonunda roket modülerliği, senaryo planlama ve gerçek opsiyonların ortak kullanıldığı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Roketlerin maliyetlerine ilişkin gerçek verilere ulaşılması mümkün olmadığı için uygulamada birim fiyat üzerinden roket modüllerinin opsiyon değerlendirmesi yapılmıştır.
In this study, the advantages and disadvantages of modularity were discussed, application of modularity in rocket technology was researched and strategic advantage gained by producing rockets in modular architecture was also studied. Rather using classical modular rocket architecture formed by two components, an alternative modular architecture was suggested and the option valuation of the modules was realized with scenarios created. The definition of real option analysis and also some examples about it was given and the contribution of real options to strategic flexibility was discussed. Besides this, scenario planning technique, that creates possible scenarios about future environment to reveal the uncertainties of the future, was identified and the relationship between scenario planning and real options analysis was investigated. A qualitative method which was used to value the real options was also introduced. At the end of the study a joint application of rocket modularity, scenario planning and real options was realized and the general ideas about the methods researched in this study and the results of the joint application was also given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Modülerlik, Stratejik esneklik, Gerçek opsiyonlar analizi, Modüler ürün geliştirme, Roket teknolojisi, Modularity, Strategic flexibility, Real options analysis, Modular product development, Missile technology
Alıntı