Sürüklenme Açısı Altında Tekne Üzerine Gelen Kuvvetler Hesabı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-10-17
Yazarlar
Alözkan, Evrim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sürüklenme açısı altındaki tekne üzerine gelen kuvvetler deneysel ve nümerik olarak hesaplanmıştır. Nümerik yöntemlerden hızlı sonuç alınması için deney laboratuvarında mevcut bulunan Wigley formundaki 2 metrelik model, sirkülasyon tünelinde test edilmiş ve nümerik hesaplar ile karşılaştırılmıştır. Nümerik hesaplarda K- Ω matematiksel modeli hazır paket CFD programınca koşulmuştur. İki yöntemde de ölçümler akıma karşı belli bir sürüklenme açısı altındaki sabit tekneye gelen direnç kuvveti, yanal kuvvet ve döndürme momentlerinin hesabı olarak yapılmıştır. Sonuçta nümerik hesapların deneysel sonuçlarla yeterli yakınsaklığı gösterdiği görülmüş ve manevra hesaplarında nümerik yöntemlerin de kullanılabileceği gösterilmiştir. Fakat nümerik yöntemlerin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem kapasitesi göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.
In this study the forces acting on a ship under the drift angle has been calculated with numerical and experimental methods. For getting faster results from numerical calculations an existing Wigley hull has been tested in circulation channel and experimental results has been compared with the numerical results. Numerical computations have been calculated by software and K- Ω numerical method has been used. Resistances, side forces and turning moments have been calculated on a fixed ship under the drift angle. As a result numerical results are converged to the experimental results and show that numerical methods can be used for maneuver calculations of a ship. But the required computation capacity for the numerical method can’t be underestimated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
CFD, Wigley, Sürüklenme Açısı, Manevra, CFD, Wigley, Drift Angle, Maneuver
Alıntı