Polietilen Karbonat Üretim Yöntemleri Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Şaşmaz, Dursun tr_TR
dc.contributor.author Güner, Füsun tr_TR
dc.contributor.authorID 10001507 tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:10:38Z
dc.date.available 2015-07-03T11:10:38Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, farklı katalizör sistemleri kullanılarak, etilen oksit ve karbon dioksidin kopolimerizasyondan farklı molekül ağırlıklarında polietilen karbonatlar (PEK) üretildi. Bu amaçla, çinko glutarat (ZnGA), çinko itakonat (ZnI); sodyum montmorillonit ve halloysit gibi bir taşıyıcı üzerinde dağıtılan ZnGA ve ZnI; kokatalizör metilalüminoksanın (MAO) hızlandırıcılı ZnGA ve ZnI, ZeolitY-P2S5-Zn, ZeolitY-P2S5-Cr, ZeolitY-P2S5-Ni, ZeolitY-P2S5-Co katalizörleri sentezlendi. Kataliz sistemlerinin ve elde edilen PEK’lerin yapısal, fiziksel ve termal özellikleri incelendi. Aynı zamanda bu polietilen karbonatların reolojik incelemeleri de yapıldı. Bu kopolimerizasyon için kullanılan katalizör sistemleri arasında (MAO)/ZnGA katalizörü en verimli (2.7 kg kopolimer/gram katalizör) katalizör olarak bulundu. PEC seçiciliği ve ağırlık ortalama molekül ağırlığı (Mw) sırasıyla % 100 ve 174.000 g/mol. olarak bulundu. Bu polietilen karbonatın termal bozunma sıcaklığı da, 250 oC olarak belirlendi. Bu polietilen karbonat, verim, seçicilik ve termal bozunma sıcaklığı açılarından literatürde bildirilenler arasında en yüksek olmasıyla dikkat çekicidir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, poly (ethylene carbonate)s (PEC) with different molecular weights (Mw) were produced by copolymerization of carbon dioxide and ethylene oxide using various kinds of catalyst systems. For these catalysts systems, zinc glutarate (ZnGA); zinc itaconate (ZnI); dispersing of ZnGA and ZnI over a support (i.e. sodium montmorillonite and halloysite); cocatalyst methylaluminoxane (MAO) accelarated ZnGA and ZnI; ZeoliteY-P2S5-Zn, ZeoliteY-P2S5-Cr, ZeoliteY-P2S5-Ni, ZeoliteY-P2S5-Co catalysts were synthesized. The structural, physical, and thermal properties of catalysts systems and obtained PEC products were investigated. The rheological investigations of PECs were also carried out. Among these catalyst systems, MAO/ZnGA was found to be exceptionally effective (2.7 kg copolymer per gram of catalyst) for this copolymerization. The PEC selectivity and molecular weight (Mw) were 100 %, 174.000 g/mol. respectively. Thermal degradation temperature of this PEC was also detected to be 250 oC. The highest copolymer yield, selectivity and degradation temperature achieved in the present study was found remarkable in the literature. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6426
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ardışık kopolimerizasyon tr_TR
dc.subject karbon dioksit tr_TR
dc.subject etilen oksit tr_TR
dc.subject metilalüminoksan tr_TR
dc.subject çinko glutarat tr_TR
dc.subject çinko itakonat tr_TR
dc.subject Alternating copolymerization en_US
dc.subject carbon dioxide en_US
dc.subject ethylene oxide en_US
dc.subject methylaluminoxane en_US
dc.subject zinc glutarate en_US
dc.subject zinc itaconate en_US
dc.title Polietilen Karbonat Üretim Yöntemleri Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Production Methods And Characterizations Of Poly (ethylene Carbonate) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama