Çekme Almayan İki Parametreli Elastik Zemine Oturan Dairesel Plağın Dinamik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Tekin, Ayfer
Çoşkun, İrfan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, çekme almayan Vlasov zeminine oturan tekil harmonik yük etkisindeki dairesel bir plağın, eksenel simetrik dinamik davranışı incelenmiştir. Zeminin çekme almaması nedeniyle plak zeminden ayrılabilmekte ve tem as/ayrılma bölgeleri ortaya çıkmaktadır. Bu bölgeleri belirlemek için plağın zemine tam batmadığı kabul edilerek yönetici denklemler elde edilmiş ve analitik/sayısal olarak çözülmüştür. Denklemlerde doğrusal olmayan terim bulunmamasına rağmen, temas bölgesi başlangıçta bilinmediğinden, problem doğrusal olmayan bir karakter göstermektedir. Bu nedenle problemin esas bilinmeyeni olan temas yarıçapı sayısal olarak hesaplanarak, zemin parametreleri ve zorlama frekansının temas yarıçapı ve yer değiştirmeler üzerindeki etkisi şekiller yardımıyla incelenmiştir.
The axisymmetric dynamic response of a circular plate resting on a tensionless Vlasov foundation and subjected to a concentrated harmonic load is investigated in this study. The tensionless character o f the foundation results in the creation o f lift-off regions betvveen the plate and the foundation. Assuming that the plate is partially in contact vvith the foundation, an analytic/numerical solution is obtained from the governing equations o f the contact and non-contact regions to determine the contact region. Although there is no nonlinear term in the equations, the problem appears to be nonlinear since the contact region is not not known in advance. Due to that nonlinearity, the essential o f the problem (contact radius) is calculated numerically. The effects of the foundation parameters and the forcing frequency on the variation o f the contact radius and the displacements are presented in the fıgures.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı