Karbonsuz Kopyalama Kağıtlarında Sentetik Bir Mg-aı Silikatın Renk Yayma Pigmenti Olarak Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Vatansever, Kadir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Karbonsuz kopyalama kağıtları günümüz bilgisayar ve büro makinelerinde bir değişikliğe gerek olmadan gösterdikleri uyum ve uygulama kolaylıkları sayesinde hızla karbon kağıtlarının yerini almışlar ve ticari ve idari yazışma alanlarında her geçen sürede daha da yaygınlaşmaktadırlar. Karbonsuz kopyalama kağıtlarının temel prensibi kısaca, birbiriyle temas halindeki elektron alıcı ve verici yüzeylerin bir dış etken sonucu renk verici bir reaksiyon meydana getirmeleri şeklinde ifade edilebilir. Karbonsuz kopyalama kağıtlarının alıcı yüzeyini oluşturan renk yayma ajanları ve asidik kil minerallerinin günışığı, nem ve havadaki bazı gazlara karşı göstermiş oldukları aşırı duyarlılık bu alanda karşılaşılan temel sorunlardan birisidir. Bu etkenler sonucu meydana gelen sararma ve renk kaybı, kil minerallerinin önemli dezavantajlarını oluştururlar. Alıcı kağıt yüzeyi üzerinde kopya izlerinin oluşmasını sağlayan etki, kil minerallerinin gözenekli yapısı ve içerdikleri Al, Mg ve Na gibi metal bileşiklerinin katalizör etkisidir. Buradan yola çıkılarak doğal kil mineralleri gibi sararma etkisi göstermeyen sentetik bir magnezyum alüminyum silikatın, renk yayma pigmenti olarak kullanılabilirliliği incelenmiştir. Sentetik Mg-Al silikatın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi sonucunda birçok doğal kil minerallerine eşdeğer özellikler taşıdığı anlaşılmıştır. Ancak ürünün karbonsuz kopyalama kağıtlarında kullanılan ticari bir ürün haline dönüşebilmesi için uygun kaplama bileşiminin tespit edilmesi gerekir. İdeal kaplama bileşiminin tespit edilmesi amacıyla renk yayıcı ajan oranı (RYA/(RYA+Mg-Al silikat)) 0.1-0.9 arasında değişen kaplama bileşimleri hazırlanmıştır. Bu kaplama bileşimlerinin kağıtlara farklı kalınlıklarda tatbik edilmesiyle elde edilen karbonsuz kopyalama kağıtlarının verdiği kopya izlerinin koyuluğu incelenmiş ve bunun sonucunda en yüksek koyulaşmayı sağlayan bileşim ve kalınlığın ideal olacağı sonucuna varılmıştır. Daha sonra ideal kaplama bileşiminden hazırlanan kopyalama kağıtları, ticari kopyalama kağıtlarıyla birlikte performans testlerine tabi tutulmuşlardır. Kaplama bileşiminden elde edilen kopyalama kağıtlarının su, günışığı ve NOx gibi etkenlere karşı ticari kağıtlar kadar dayanıklı oldukları görülmüştür.
Chemical carbonless copying paper is one among the fastest segment of the paper industry, with a worldwide growth rate of about 10% per year. There are tremendous developments in technology for producing this paper which was put into market in 1954. The carbonless copy paper may be characterized by a combination of color former and color developer sheets. Color former sheet is coated by micro-encapsulated chromogenic material. Color developer sheet is coated by a color developer agent and acid clay minerals. A chemical reaction occurs when the color former sheet comes in contact with the color developer sheet under action of pressure, thereby, producing a distinctive colored image. In general, a pressure sensitive copying paper sheet is formed of a sheet (CB sheet), which is coated with microcapsules of a non volatile organic solvent containing an electron-donating organic compound (dyestuff) and another sheet (CF sheet), which is coated with an aqueous coating formulation contaning an electron attracting color developing agent, with their coated sides maintained in a face-to-face contiguous relationship. The micro capsules are ruptured by the printing pressure, so that the dyestuff solution is caused to flow out into contact with the color dveloper agent to develop a colored image. By changing the combination of a microcapsule layer which contains a dyestuff and color developing layer, it is possible to make plurality of copies or to produce pressure sensitive copying paper sheets capable of producing a color individually (self-copying sheets). Illustrative colorless or light colored dyestuff precursor usable in such pressure sensitive copying paper sheets include:. Triarylmethanephthalide compounds such as Crystal violet lactone.. Fluoran compounds such as 3-dibutylamino-6-methyl-7- anilinofluoran. Pyridylphthalide compounds. Phenothiazinecompounds. Leucoauraminecompounds
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Alüminyum, Karbonsuz kopya kağıdı, Magnezyum, Metal bileşikler, Sodyum, Aluminum, Carbonless copy paper, Magnesium, Metal complexes, Sodium
Alıntı