Tanburacı Osman Pehlivan’ın Hayatı, İcrâcılığı Ve Eserleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Erdemir, Koray Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Tanburacı Osman Pehlivan, 1874 yılında günümüzde Bulgaristan topraklarında bulunan Tırnova?da doğmuştur. 1877 yılında ailesiyle birlikte Türkiye?ye göç ederek İstanbul?da Kadıköy?e yerleşmiştir. Çocukluk yılları babasının dükkânında etrafındakilerden zanaat ve sanat öğrenerek geçmiştir. Tanburacı Osman Pehlivan, döneminin birçok ünlü ismi, sanatçısı ve musikişinasıyla arkadaşlık etmiştir. Sadrazam Talat Paşa?ya ve Atatürk?e tanbura çalmıştır. Başta Atatürk olmak üzere, Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, Tanburi Cemil Bey, Mesud Cemil, Ahmed Hâşim ve Sadi Yaver Ataman gibi birçok musikişinasla tanışmış ve musiki toplantılarında bulunmuştur. Bu çalışma Anadolu ve Rumeli?yi dolaşarak derlediği türküleri ustalıkla çalıp söyleyen Tanburacı Osman Pehlivan?ın hayatı, icracılığı ve eserlerini gelecek kuşaklara ulaştırmak amacıyla yapılmıştır.
Tanburacı Osman Pehlivan was born in Tırnova, which is in Bulgaria today, in 1874. He settled in Kadıköy, İstanbul by immigrating to Turkey with his family in 1877. His childhood years passed in his father?s workshop by learning craft and art from the people around him. Tanburacı Osman Pehlivan made friends with many famous people, artists and music lovers of his period. He played tamboura for Talat Pasha and Atatürk. He met many music lovers such as Atatürk, being in the first place, Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, Tanburi Cemil Bey, Mesud Cemil, Ahmed Hâşim and Sadi Yaver Ataman, and participated in musical meetings. This study aims to convey the life, performance and works of Tanburacı Osman Pehlivan, who played and sang folksongs which he compiled by going around Anatolia and Rumelia, to next generations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
Anahtar kelimeler
Biyografi, Müzik, Biography, Music
Alıntı