İstanbul Gps Nirengi Ağı 1999 Ve 2005 Kampanyalarından Yararlanarak İstanbul Metropolitan Alanında Deprem Sonrası Hareketlerin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-20
Yazarlar
Özyaşar, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstanbul GPS Nirengi Ağı (İGNA) mühendislik çalışmalarına altlık oluşturması amacı ile 1999 yılında kurulmuş, 1999 da yaşanan Doğu Marmara depremlerinin etkileri göz önünde bulundurularak 2005 yılında yenileme ölçüleri yapılmıştır. Bu çalışmada İstanbul GPS Nirengi Ağı 1999 ve 2005 kampanyalarından yararlanarak İstanbul metropolitan alanında deprem sonrası yatay ve düşey konum değişimleri belirlenmiştir. Bulunan konum değişimleri vektörel olarak görselleştirilmiştir. İstanbul zemin yapısı ile ilgili çalışmalardan da yararlanılarak konum değişimlerinin zemin ile ilişkisi incelenmiştir. Zemin özelliklerinin tek başına konum değişimlerinde etkisi olmadığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlarla Kuzey Anadolu Fay Sisteminin batı kesiminde yapılan bilimsel çalışmalar karşılaştırıldığında sonuçların yapılan çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür.
Istanbul GPS Control Network is established in 1999 to serve as a base for engineering studies, and resurveyed in 2005 by taking into account the affects of easten Marmara earthqukes In this study by the help of the results of 1999 and 2005 campaigns of İstanbul GPS Control Network, horizontal and vertical positional changes are analysed and investigated at common network points. Determined positional changes is shown by vectors By using the studies about the soil structure of Istanbul the relation between positional changes and soil is analysed.It is determined that soil properties does not have affect by its alone on positional changes. When the studies made on the western part of North Anatolian Fault System is compared with the achieved results, it is determined that the results are compatible with the studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
İstanbul GPS Nirengi Ağı (İGNA), Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Yatay ve düşey konum değişimi, Istanbul GPS Control Network (IGNA), North Anatolian Fault System, Horizontal-Vertical positional changes
Alıntı