Güneş Enerjili Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi

dc.contributor.advisor Kılıç, Abdurrahman tr_TR
dc.contributor.author Goralı, Evren tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:37Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:37Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2007 en_US
dc.description.abstract Yaz aylarında bina içi konfor şartlarının iyileştirilmesine yönelik talep; binalardaki elektrikli alet sayısının artışı, yeni binalardaki kullanılan cam oranlarının yüksek olması ve dış hava sıcaklıklarındaki yükselmeler nedeniyle günden güne artmaktadır. Ayrıca, bu konuda yapılan projeksiyonlar soğutma sistemlerine yönelik talebin gelecek yıllarda da gittikçe artacağını göstermektedir. Bu çalışmada, NH3/H2O ile çalışan 20 kW kapasitesindeki absorpsiyonlu soğutma sisteminin çalışma koşulları belirlenmiş ve sisteme etki eden parametreler analiz edilmiştir. Belirlenen çalışma şartlarında, soğutma sezonu boyunca sistem için gerekli ısı miktarlarının Antalya güneş ışınımı değerleri kullanılarak, karşılanma oranları incelenmiştir. Sistem için gerekli kollektör alanı, optimum güneş enerjisinden faydalanma oranına göre belirlenmiştir. Sistemin güneş enerjisinden faydalanma oranı ve STK (Soğutma Tesir Katsayısı) değeri ile referans bir sisteme göre birincil enerji tüketimi tasarruf potansiyeli hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Absorpsiyonlu Soğutma tr_TR
dc.description.abstract The demand for improving building indoor comfort conditions in summer season is increasing due to the increase of the number of electrical devices in buildings, glass ratios of new buildings and outdoor air temperature from day to day. Furthermore, the projections show that the demand for cooling will increase gradually in time. In this study, design conditions of a NH3/H2O absorption cooling system with 20 kW capacity are determined and the effect of system parameters are analyzed. With determined design conditions; the meeting fraction of required amount of heat is investigated using Antalya solar insolation values during cooling season. The required collector area for the system is determined according to the optimum solar energy usage fraction. The saving potential of the primary energy consumption is calculated according to a refence system with solar energy fraction and COP (Coefficient of Performance) value of the system. Keywords: Solar Energy, Absorption Cooling en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12859
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Güneş enerjisi tr_TR
dc.subject Absorpsiyon tr_TR
dc.subject Soğutma tr_TR
dc.subject Solar energy en_US
dc.subject Absorption en_US
dc.subject Cooling en_US
dc.title Güneş Enerjili Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi tr_TR
dc.title.alternative Solar Absorption Cooling System en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301041012.pdf
Boyut:
934.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama