Yağ Komponentli Makromonomer Ve Yarı-iletken Polimer Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ömerli, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, iletken polimerlerin fiziksel özelliklerini geliştirme ve sentezlerinde yenilenebilir kaynakların kullanımı amacına yönelik planlanmış olup, politiyofen türevlerinin sentezi amaçlanmıştır. Bu çerçevede çalışmada politiyofene yağ komponentlerinin bağlanması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle tiyofen fonksiyonel grupları bağlanmış yağ yapıları şeklinde bir makromonomer sentez edilmiştir. Elde edilen bu monomerin polimerizasyonu ile de yağ bileşenli, yarı-iletken özellikte polimer elde edilmiştir.
The main purpose of this thesis is the addition of several fatty components to polythiophene and using the renewable natural resources in semi-conductive polymer synthesis. To accomplish this purpose, firstly thiophene functionalized fatty acid components are synthesized. Macromonomer synthesis is the prior part of the purpose of the project. Final purpose is the polymerization of the macromolecule via chemical polymerization route. Using the thiophene and fatty acid based monomer; synthesis of the polymer having semi-conducting properties was accomplished.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Politiyofen, İletken polimerler, Polimerizasyon, Polythiophene, Semiconducting polymers, Polymerization
Alıntı