Yapay Zekanın Teorik Temelleri

dc.contributor.advisor Sönmez, A. Coşkun tr_TR
dc.contributor.author Kayaönü, Ercan tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Computer Engineering en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:59:32Z
dc.date.available 2015-04-07T13:59:32Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yapay zeka konusu, teorik düzeyde ele alınmış; matematik, fizik, biyoloji, psikoloji ve felsefe bilimlerinin konuya bakış açısı incelenmiştir. Sayılan bilim dallarının, “İnsanın zihinsel fonksiyonları taklit edilebilir mi?” ve “Edilebilirse, bu taklit gerçeği ne kadar yansıtır?” şeklindeki yapay zekanın iki temel problemine bakış açısı ortaya konmuştur. İnsanın zihinsel fonksiyonlarını modellemek için geliştirilmiş değişik yaklaşımlardan, bilgisayar modelli yaklaşım, yapay sinir ağları yaklaşımı, kuantum mekaniksel yaklaşım ve psikolojik yaklaşım gibi yaklaşımlar incelenmiş, bunların teorik ve pratik düzeydeki yetersizlikleri ve üstünlükleri, bu yaklaşımları savunan ve reddeden görüşler açısından, ele alınmıştır. İnsanın zihinsel fonksiyonlarının taklidinin tam olarak gerçekleştirilemeyeceği sonucuna varılmış ve buna delil olarak da, bu fonksiyonları taklitte kullanılan sistemlerin yetersizliği değil, insanın, zihinsel fonksiyonlarını modelleyebilecek kadar kendini tanımaması gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, artificial intelligence is taken at theoretical level; the viewpoint of mathematics, physics, biology, psychology and philosophy about subject is examined. The approaches of mentioned sciences to the questions, “Is it possible to simulate the functions of human mind?” and “If so, what is the resemblance of it to its genuine?”, which are two main problems of AI, are exposed. The computational approach, artificial neural networks approach, quantum mechanical approach, and psychological approach, which are developed to model the functions of mind, are examined, and insufficiency and superiority of them at theoretical and practical level is put forward from the perspective of their proponents and opponents. The conclusion that the functions of human mind cannot be simulated fully is drawn. The ignorance of human in knowing himself, in order to make his model, is adduced as a proof of that conclusion, instead of the deficiency of the systems used for simulation. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/353
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Zihin tr_TR
dc.subject Beyin tr_TR
dc.subject Formel Sistemler tr_TR
dc.subject Gödel Teoremleri tr_TR
dc.subject Turing Makinesi tr_TR
dc.subject Hesaplama tr_TR
dc.subject Sinir Ağları tr_TR
dc.subject Bilişsel Psikoloji tr_TR
dc.subject Kuantum Mekaniği tr_TR
dc.subject Belirlilik tr_TR
dc.subject Hesaplanabilirlik tr_TR
dc.subject Kuantum Hesaplaması tr_TR
dc.subject Turing Testi tr_TR
dc.subject Çin Odası Yaklaşımı tr_TR
dc.subject Kuvvetli Yapay Zeka tr_TR
dc.subject Zayıf Yapay Zeka tr_TR
dc.subject Mind en_US
dc.subject Brain en_US
dc.subject Formal Systems en_US
dc.subject Gödel Theorems en_US
dc.subject Turing Machine en_US
dc.subject Computation en_US
dc.subject Neural Networks en_US
dc.subject Cognitive Psychology en_US
dc.subject Quantum Mechanics en_US
dc.subject Determinism en_US
dc.subject Computability en_US
dc.subject Quantum Computation en_US
dc.subject Turing Test en_US
dc.subject Chinese Room Argument en_US
dc.subject Strong AI en_US
dc.subject Weak AI en_US
dc.title Yapay Zekanın Teorik Temelleri tr_TR
dc.title.alternative Theoretical Fundamentals Of Artificial Intelligence en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1140.pdf
Boyut:
6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama