İmalat Sanayiinin Performansını Değerlendirmede Bulanık Küme Ve Yaklaşık Çıkarsama Yaklaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Göleç, Adem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Türk İmalat Sanayiinin performansını tanıma ve karar verme için insan düşüncesini karekterize eden bulanık ifadelerle bir değerlendirme modeli kurulmuştur. Bu değerlendirme modeli, bulanık yapay karar ve bulanık çok-kriterli kararla temsil edilen iki aşamada gerçekleştirilmiştir ve imalat sanayiindeki sektörlerin performansını kantitatif bir değerlendirme yapmak için kullanılmıştır. Bu çalışmada daha fazla bilgi kaybını önlemek için D = (Min;=1 _j dj(m, /)) bulanık operatörü D- (ll=1^y(^, 0) olarak değiştirilmiştir ve bulanık çok-kriterli karar modelinin daha doğru ve güvenilir bir sonuç verdiği görülmüştür. Bu değerlendirmeyi yapmak için önce bulanık kümeler, bulanık küme karakteristikleri, bulanık mantık, yaklaşık çıkarsama ve bulanık şartlı (eğer... o halde...) önermeler üzerinde durulmuştur. Daha sonra değerlendirme modeli kurulmuş ve yapılan anket sonucunda elde edilen veriler kullanılarak bu modelin uygulanması yapılmıştır. Bu uygulama neticesinde sektörlerin performansı iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Bulanık kümeler; Performans değerlendirme; Yaklaşım teorileri ; Üretim endüstrisi, Fuzzy sets ;Performance evaluation ;Approximation theories ;Production industry
Alıntı