Akaryakıt İstasyonunda İş Sağlığı, Emniyeti Ve Çevre Yönetim Sistemi Nin Uygulanması

dc.contributor.advisor Baysal Tanık, Ayşegül tr_TR
dc.contributor.author Epik, Şilan tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:32Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:32Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, iş güvenliği ve çevre açısından akaryakıt sektörünün ve inşaat sektörünün risklerini taşıyan akaryakıt istasyonunun inşasına ve çalışmakta olan akaryakıt istasyonunun tadilatına yönelik bir yönetim sistemi tasarlanmıştır. Firmada İş Sağlığı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasından önce, Türkiye’de faaliyet gösteren üç akaryakıt firmasının dokümantasyon yapısı ve uygulamaları İSEÇ kapsamında incelenmiş; sistemin planlanması için yasal ve akaryakıt sektörüne özgü gereklilikler belirlenmiştir. Bu gereklilikler ışığında gerçekleştirilen, yetki ve sorumlulukları da içeren dokümantasyon çalışmaları hakkında firma personeli bilgilendirilmiş ve bir akaryakıt istasyonu inşaatında uygulamaya geçilmiştir. Gerçekleştirilen iç denetim ve yönetim gözden geçirme toplantısıyla sistemin aksayan yönleri tespit edilmiştir. Uygulama sırasında ortaya çıkan, İş Sağlığı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi’ne aykırı faaliyetlerin nedenleri firma ve akaryakıt sektörü açısından araştırılmış, bu nedenlerin giderilerek, iş güvenliği ve çevre açısından emniyetli bir akaryakıt istasyonu inşasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a management system has been designed for the construction of a gas station that bears the risks of oil sector and construction sector for work safety and environment, and for the improvement of a gas station that is active. Documentation structure and applications of three oil companies in Turkey were examined within the scope of Health, Safety, Environment (HSE) before forming HSE Management System at the company; and the legal and special requirements of oil sector were determined in order for the system to be planned. The company staffs were informed of the documentation work realized within the light of these requirements and that includes authorizations and responsibilities and the application was made in the construction of a gas station. Breakdowns of the system were determined in the internal audits and management review meeting held. The causes of the activities that are against Health, Safety, Environment Management System that appeared during the application were searched for the company and oil sector, and the suggestions made for the correction of these causes and for the construction of a gas station that has work safety and that is safe for the environment. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/553
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Akaryakıt tr_TR
dc.subject İş Güvenliği tr_TR
dc.subject Çevre Yönetim Sistemi tr_TR
dc.subject Gas en_US
dc.subject Occupational Health en_US
dc.subject Environmental Management System en_US
dc.title Akaryakıt İstasyonunda İş Sağlığı, Emniyeti Ve Çevre Yönetim Sistemi Nin Uygulanması tr_TR
dc.title.alternative The Application Of Occupational Health, Safety And Environment Management System At The Gas Station en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4497.pdf
Boyut:
10.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama