Eğik Eğilme Ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Genel Kesitlerin Analizi İçin Bir Algoritma

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-04-02
Yazarlar
Güngör, Abdulkadir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Betonarme, çelik veya kompozit kesitleri geometrik şeklinden bağımsız, doğrusal ve doğrusal olmayan malzeme davranışı altında, belirli bir normal kuvvet etkisinde iki eksenli moment hesabı yapan bir algoritma önerilmiştir. Algoritma iteratif bir matris hesap modeli üzerine kurulmuştur.
Developed algorithm is able to regardless of the form of the cross section geometry, linear and nonlinear material behavior under biaxial under a certain normal force gives the opportunity to do analysis. It is based on the matrix expression. Limited and ultimate strain can be calculated. There is an iterative computational model of the software.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Betonarme Kesitler, Çelik Kolonlar, Beton Kolonlar, Kompozit Kesitler, Reinforced Concrete Sections, Steel Columns, Concrete Columns, Composite Sections
Alıntı