Küçük ölçekli biyofilm sistemlerinde azot gideriminin incelenmesi

dc.contributor.advisor Gönenç,  i. Ethem tr_TR
dc.contributor.author Aktün, Hayal tr_TR
dc.contributor.authorID 98384 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2021-01-11T13:29:45Z
dc.date.available 2021-01-11T13:29:45Z
dc.date.issued 1999 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Atıksulardan organik madde ve azot gideriminde küçük biyofilm antma sistemleri özellikle düşük enerji giderleri ve yetişmiş iş gücü gerektirmemeleri nedeniyle, askıda sistemlere iyi bir alternatif oluşturmakta ve yaygın olarak kullamlmaktadır. Bu çalışmada küçük antma tesislerinin azot giderimi için de kullanılabilmesi için,kavramsal ve deneysel mevcut bilgi birikimi ortaya konmuş ve bu birikimin sistemin tasarımında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın anlam ve önemi ile amaç ve kapsam üzerinde durulmuş; azot gideriminin günümüzde ne kadar önemli olduğu açıklanarak, biyofilmler kullanılarak küçük arıtma tesislerinin azot giderimi için de kullanılabilirlikleri değerlendirilmiştir. İkinci bölümde dünyada yaygm olarak kullanılan çeşitli tipte biyofilm sistemlerinin tanımlan verilmiştir. Üçüncü bölümde biyofilm kinetiği detaylı olarak açıklanmış, biyofilm kinetiğine uygun model yaklaşımlar verilmiş ve biyofilm kinetiğinin azot giderimi açısından reaktör tasarımına uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde küçük antma sistemlerinde biyofilmlerle azot giderimi tasanmında kullanılan ve sistem performansım etkileyen parametreler ve çevresel etkiler incelenmiş, bu konuda yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmiş ve bulguların tartışması yapılmıştır. XI Son bölümünde küçük arıtma sistemlerinin tasarımında kullanılan kinetik ve pratik yaklaşım vurgulanmış ve bu tip sistemlerin tasannu için geçerli yöntemler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Among the technologies used in small wastewater treatment plants, biofilm systems contribute a significant part and are a good alternative to other systems in organic matter and nitrogen removal due to their low energy consumption and due to the fact that they don't require skilled operators. The existing theoretical and experimental knowledge about nitrogen removal mechanism in biofilms is given and are presented in such a way that can be used in the design of the small wastewater treatment plants. In the first chapter, the importance and the aim of the study are emphasized. The reason why the nitrogen removal is very important for us and the reason why biofilm systems are suitable for small wastewater treatment plants are given. In the second chapter, the mostly used biofilm systems in the international platform are given and their descriptions are made. In the third chapter the biofilm growth kinetics are defined in detail, the models where biofilm models can be applied are introduced and the applications of biofim kinetics for nitrogen removal to reactor design is investigated. In the fourth chapter the parameters and environmental factors that effect nitrogen removal with biofilms in small wastewater treatment plants are investigated, the studies on this subject are evaluated and the findings are discussed. Xlll In the last section, the kinetic and practical ways to design small wastewater treatment plants are given in the frame of the findings obtained. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/19154
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Arıtma sistemleri tr_TR
dc.subject Azot giderimi tr_TR
dc.subject Biyofilmler tr_TR
dc.subject Treatment systems en_US
dc.subject Nitrogen removal en_US
dc.subject Biofilms en_US
dc.title Küçük ölçekli biyofilm sistemlerinde azot gideriminin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Research on nitrogen removal with small scaled biofilm systems en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
98384.pdf
Boyut:
3.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama