Katmanlı Kompozit Plaklar İçin Yeni Bir Kayma Deformasyon Teorisi: Aydogdu Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Aydoğdu, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Katmanlı kompozit plaklar için üç boyutlu çözüm sonuçlarından hareket ile yarı-ters elastisite yöntemi ile yeni bir kayma deformasyon teorisi geliştirilmiştir. Yeni model plak alt ve üst yüzeylerinde kayma deformasyonunun sıfır olma şartını sağlamakta ve kalınlık doğrultusundaki kayma gerilmelerinin dağılımını yaklaşık olarak parabolik formda elde etmektedir. Elde edilen sonuçlar literatür ile kıyaslanarak mevcut teorinin geçerliliği gösterilmiştir.
A new shear deformation theory is developed for composite plates using three dimensional results by semi-inverse method. New model satisfies zero shear deformation conditions on the plate top and bottom surfaces and gives approximately parabolic shear stress along the thickness direction. Validity of present theory is shown by comparing present results with existing results in literatüre.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı