Boşluklu Tuğla İle Örülmüş Yığma Duvarların Lp Kompozitler İle Güçlendirilmesi Ve Davranışta Boyut Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-01
Yazarlar
Yılmaz, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ana konusu aynı harç tipiyle hazırlanmış duvar numunelerinde boyut etkisidir. Boyut etkisinin yanı sıra numuneler CFRP malzemesi ile güçlendirilmiş ve güçlendirme etkisi de araştırılmıştır. Boyut etkisinin ve güçlendirme etkisinin numune dayanım, başlangıç rijitliği, deformasyon yeteneği ve enerji yutma özelliği üzerindeki etkisini bulmak için numuneler yük delik yönünde, deliğe dik olacak şekilde ve diyagonal çekme etkileri oluşturacak şekilde verilerek deneye tabi tutulmuştur. Deneysel çalışma sonucunda; boyut artışı ile numunelerin basınç ile kayma dayanımının ve deformasyon yeteneğinin azaldığı, güçlendirmenin ise numune basınç dayanımı, kayma dayanımı, enerji yutma özelliği ve özellikle şekil değiştirme yeteneğini arttırdığı görülmüştür. Bunun yanı sıra daha önce önerilmiş olan analitik yaklaşımlar ve bazı yönetmelikteki kurallar ile numune kapasiteleri hesaplanmıştır. Hesaplanan sonuçlar ve deney sonuçlarının birbirinden çok farklı olmadığı görülmüştür.
In this study, the size effect was investigated on the wall specimens made with same mortar. Furthermore the specimens were strengthened with carbon FRP sheets and the effect of strengthening was also investigated. In order to determine the size and strengthening effect on strength, initial stiffness, deformation capability and energy dissipation , specimens were tested under different loading conditions such as parallel to the holes, perpendicular to the holes, and in diagonal direction. Test results show that, material compressive strength, shear strength and also deformation capability decreased due to increase in specimen dimensions. Strengthening with carbon FRP sheets provided a remarkable increase on compressive strength, shear strength, deformation capability and energy dissipation capacity. In addition to this test results were compared with empirical values are given in standards. Besides, the wall specimen capacities were calculated with the previously proposed analytical approaches and some code regulations. The calculated results and experimental results are not different from each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kayma dayanımı, Karbon lifli polimer, Başlangıç rijitliği, Shear strength, Carbon fiber reinforced polymer, Initial stiffness
Alıntı