Hesaplamalı Mimarlıktan Zaman Temelli Etkileşimli Mimarlığa Geçiş

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-23
Yazarlar
Yıldız, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez kapsamında, mimarlığın, bilginin sanal ortamlarda ortak bir dile dönüşmeye başlaması ile paylaşım fırsatlarının artması ve farklı disiplinlerle birlikte çalışma imkânı bulması, sürecin stratejilerine bağlı olarak ve ilişkisel düşünme sistematiği ile yakaladığı gelişim ve dönüşümler ele alınmaktadır. Hesaplamalı tasarım, geleneksel yöntemlerle şekillendirilen form temelli tasarımların ötesinde, çevre faktörleri ve kullanıcı temel olmak üzere tasarıma yön veren tüm aktörleri analitik yöntemlerle çözümlendiren, sürece ve değişkenlere bağlı alternatif durumları üreten ve en elverişli sonuçların değerlendirilmesine olanak veren bir tasarım anlayışı ortaya koymaktadır. Etkileşimli tasarım ise, hesaplamalı tasarım anlayışının sunduğu analitik yöntemler ve elde edilen değişken sonuç alternatiflerinin tümüne karşı beklentilere cevap veren niteliktedir. Etkileşimli tasarımın mimarlık alanında getirileri, teorik altyapısı, literatür araştırmaları ve örnekleri incelenerek yorumlanmakta, sahip olduğu potansiyeller ile geleneksel yöntemlere karşı olumlamaları ve gelecekte sunabileceği fırsatlara dair öngörüler saptanmaktadır. Güncel etkileşimli mimarlık örnekleri, belirlenen ölçütler üzerinden ele alınarak, etkileşimli mimarlığın durumu üzerinden tespitlerle, potansiyelleri değerlendirilmektedir. Etkileşimli mimarlığın ve tanımladığı çevrenin gelecekte çok daha elverişli, sürdürülebilir ve ekonomik olabileceği konusunda öngörülere ulaşılmaktadır.
Within the scope of the thesis, the increase of interdisciplinary study possibilities after architecture had started to be a common language in virtual environment, and the development and transformation opportunities with associative thinking systems regarding design process strategies. Computational design, beyond form based designs that have been developed in traditional methods, presents a design approach which analytically resolves all actors that shapes design -basically environmental factors and user-, produces many results of the process and allows user to evaluate the most feasible results. Interactive design can realize all variable alternative results occur by the analytic methods of computational design. The advantages of interactive design to architecture sector are being identified by the evaluation of theoretical basis of interactive design approach and precedents, and the potentials of interactive design are being compared with traditional methods to reach providences about the possible future advantages of interactive design approach. The potentials of Interactive architecture are being evaluated by analyzing up-to-date examples within identified criteria to reach determinations about the position of interactive architecture. Providences and foresights are presented about the future of Interactive Architecture and the defined environment of itself will be much more feasible, sustainable and economic more than today’s, is possible.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Hesaplamalı tasarım, Etkileşimli tasarım, Etkileşimli mimarlık, Computational design, Interactive design, Interactive architecture
Alıntı