Camsız Kapı Tasarımında Elastık Burkulmanın Ve Dalma Direncinin Tasarım Üzerindeki Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İneler, Ergenç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, camsız kapı sistemi ürün geliştirme aşamaları ile geliştirme sonrası mühendislik onay ve tasarım optimizasyon çalışmaları ele alınmıştır. Ürün geliştirme süreci içerisinde yalnızca tasarım aşamaları ve yöntemleri değil müşterinin beklentileri de araştrılmıştır. Tasarım aşamasında, tasarım alternatifleri ve yöntemleri ile mühendislik onay çalışmaları anlatılmıştır. Mühendislik onay çalışmaları sırasında panel eğilmezliği, elastik burkulma ve panel yüzeylerinde dalma direnci teorileri araştırılmış farklı iç panel tasarım alternatifleri için kapı sistemi elastik burkulma analizleri bilgisayar ortamıında gerçekleştirilmiştir. Analizler sonrasında yapılan optimizasyon ile tasarım alternatiflerden biri seçilerek gerçek hayat testleri, bu seçilen tip tasarım üzerinde yapılıp ve elde edilen test sonuçları bilgisayar analiz sonuçları ile karşılaştırılarak analiz yönteminin doğruluğu araştırılmıştır.
In this study product development steps of a closure systems and its verification methods have been discussed. Not only the steps of the design also for full customer satisfaction all customer requirements have been researched. Design alternatives and verification methods have been studied in detail. Elastic buckling oil canning) and dent resistance theories have been observed and elastic buckling computer analyses have been done for each design alternative. After analyses’ evaluations a decision has been made for one of the alternatives. Real life tests has been performed on the selected design afterwards analyses and real life test results comparison have been made to see how analyses correlate with the real life test results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Elastik burkulma, dalma direnci, panel tasarımı, Elastic buckling, oil canning, dent resistance, panel design
Alıntı