Çevresel değişikliklerin organizasyonel yapı üzerindeki etkileri ve bir uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-21
Yazarlar
Akdağ, Cemil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada kar amaçlı organizasyonların yapıları, yaptıkları işe göre çalışanlar arasındaki görev dağılımları ve organizasyonel yapıların çevresel belirsizlikten ne şekilde etkilendikleri incelenmiştir. Ayrıca çevresel belirsizliğin alt boyutları olan karmaşıklık ve dinamikliğin organizasyonel yapı üzerindeki etkileri de incelenerek çevresel belirsizlik ve organizasyon arasındaki ilişkiyi gösteren bir model oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde karmaşıklık ve dinamiklikle ilgili maddelerin beş farklı organizasyonel yapı türüyle ilgili maddeler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren yabancı ortaklı bir Türk firmasında kurulan bu modelle ilgili bir uygulama çalışması yapılmıştır. Bu uygulama çalışması sonucunda karmaşıklık ve belirsizlik ile ilgili hangi maddelerin hangi organizasyonel yapıyı etkilediği incelenmiştir. Çevresel belirsizliğin organizasyonları etkileyen en önemli ve öncelikli boyut olduğu kabul edilmektedir.
In this study; structures of for-profit organizations, distribution of tasks based on what employees do and how organizational structures are affected by the environmental uncertainty are examined. Effects of environmental dynamism and complexity which are the sub dimensions of environmental uncertainty are also examined. Then, a model which explains the relationship between environmental uncertainty and organizational design is built. In this model, effects of the points regarding the environmental complexity and dynamism on the points regarding the five different organization design types are studied. A case regarding this model is studied in a Turkish company with foreign partner which operates in telecommunication industry. As the result of this case study, it is explained that which points regarding complexity and dynamism affect which type of organizational design. It is accepted that environmental uncertainty is the most important and primary dimension which affects the organizational design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
çevre, çevresel belirsizlik, organizasyonel yapı, environment, environmental uncertainty, organizational design
Alıntı