Çok katlı bir betonarme yapının farklı ülke yönetmeliklerine göre tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-04
Yazarlar
Taşkın, Tuna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasının amacı, çok katlı bir betonarme yapının tasarımını; tüm analiz ve tasarım aşamalarını lineer elastik davranış kabulüyle aynı sistem modelinde, Türk, Eurocode ve Amerikan betonarme yapı ve sismik tasarım yönetmeliklerine göre gerçekleştirmek ve elde edilen sonuçları karşılaştırmaktır. Yapının üç boyutlu modellenmesinde ve analizinde SAP2000 v15 yapısal analiz programı kullanılmıştır. Analizde göz önüne alınan bina, bir rijit bodrum, bir zemin kat ve 12 normal kattan oluşan bir konut binasıdır. Her bir yönetmelik için, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Mod Birleştirme Yöntemi hesapları, yapı düzensizlik kontrolleri, etkin göreli kat ötelemeleri ve ikinci mertebe etkilerin kontrolleri yapılmıştır. Eurocode Tasarımı, hem eşdeğer deprem yükü yönteminde hem de mod birleştirme yönteminde en elverişsiz deprem etkilerini vermiştir. Bununla beraber, Amerikan ve Eurocode Tasarımları'ndan elde edilen iç kuvvetler, ilgili yönetmeliklerde verilen yük birleşimleri nedeniyle birbirine yakın çıkmıştır. Türk Yönetmelikleri'ne göre tasarım sonuçları hem deprem etkileri bakımından hem de eğilme tasarımları bakımından en düşük değerleri vermiştir.
The aim of this dissertation is to carry out the design of a multistory reinforced concrete building according to Turkish, Eurocode and United States regulations for reinforced concrete and seismic design; performing all analysis and design steps on same structural model with linear elastic behavior assumption and compare the results obtained. Structural analysis program SAP2000 v15 is used for 3D structural modelling and analysis. The building considered in analysis is a residential building consisting of a rigid basement, one ground floor and 12 typical floors. Calculations for Equivalent Seismic Load Method and Mode Superposition Method, structural irregularity checks, amplified story drift and second order effect checks have been made for each of the considered regulations. The Eurocode Design has yielded the most adverse earthquake effects in both of the Equivalent Seismic Load Method and Mode Superposition Method. However, element internal force results have been close for United States and Eurocode Design because of the load combinations given in relevant regulations. Turkish Design has given the least conservative results for both earthquake analysis and flexural design.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Betonarme yapılar, Reinforced concrete structures, Karşılaştırmalı analiz, Depreme dayanıklı binalar, Yönetmelikler, Regulations, Comparative analysis, Earthquake resistant buildings
Alıntı