Kaya Oyma Mekanların Turizm Amaçlı Yeniden Kullanımı: Argos In Cappadocia Örneği

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2019
Yazarlar
Kırbaş, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Kapadokya, 1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun "Dünya Doğal ve Kültürel Miras" listesine "Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya Kaya Ören Yerleri" ismi ve 357 Referans numarasıyla dahil edilmiş ve 1986 yılında Ulusal Park olarak korunmaya alınmış önemli bir koruma, araştırma ve çalışma alanıdır. Çağdaş koruma terminolojisine göre "kültürel peyzaj" olarak tanımlanan Kapadokya Bölgesi, doğa ve insan eli ile oluşmuş bir karma (doğal ve kültürel) miras alanıdır. Benzersiz doğa ve kültür zenginliği yüzyıllar öncesine dayanan ve birlikte yaşam kültürünün harmanlandığı evrensel değerleri ile Kapadokya sadece Türkiye açısından değil dünya mirası açısından da insanlığın önemli ve ortak değerleri arasındadır. Bu çerçevede bu tez çalışmasında, kaya oyma mekanların yeniden kullanım sürecinde, otel olarak yeniden kullanılan örnekler incelenmiş ve tezin alan çalışması örneğini oluşturan, Kapadokya Bölgesi içinde Nevşehir iline bağlı Uçhisar'da yer alan "Argos in Cappadocia Otel Kompleksi" üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
In 1985, Cappadocia was added to the UNESCO's list of "World Natural and Cultural Heritage" by the name of "Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia" with reference number 357. It is an important conservation, research and study area which was taken into protection in 1986 as a National Park. Cappadocia Region, which is defined as "cultural landscape" according to contemporary conservation terminology, is a mixed (natural and cultural) heritage area formed by nature and human hand. Cappadocia is among the unique natural and cultural heritage that goes back centuries and is blended with the universal values of life, culture and common values of humanity not only important in terms of the legacy of the world not in terms of Turkey. In this context, in this thesis, the samples re-used as a hotel during the reuse process of rock carved spaces were examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Anahtar kelimeler
İç Mimari ve Dekorasyon, Interior Design and Decoration
Alıntı