Farklı Yükseklik Ve Örnekleme Aralıklarındaki Rüzgar Verilerinin Rüzgar Potansiyeli Tahminine Etkisinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Güler, Önder tr_TR
dc.contributor.author Fırtın, Ebubekir tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:37Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:37Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2009 en_US
dc.description.abstract Enerji fiziksel olarak bir sistemin iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlansa da, günümüzde ülkelerin politikalarında yer alması sebebiyle bu anlamının çok ötesinde bir yer edinmiştir. Fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenecek olması dolayısıyla, enerji yönü olan politikalar tarih boyunca hiç bu kadar ön planda olmamıştı. Bu politikalar rüzgar ve güneş enerjisi gibi, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek sistemlerin geliştirilmesine sebep olmuştur. Özellikle son 10 yılda rüzgar enerjisi ülkemizde ve tüm dünyada önde gelen sektörlerden olmuştur. Rüzgar enerjisine olan bu eğilim akademik alanda da kendini göstermiş ve bir çok çalışma ile belli bir bölge için maksimum enerji kazancı sağlanmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Bu sebeple bu çalışmanın amacı Balıkesir'deki yüksek enerji yoğunluklu bir bölgede yapılan rüzgar ölçümleri kullanılarak, güç kanununun farklı alfa değerleri ile kullanılmasıyla sonuçlardaki değişiklikleri ortaya koymaktır. Ayrıca türbin göbek yüksekliğinde yapılan ölçümlerin önemini vurgulamak da yine bu çalışmanın amaçlarındandır. Bu çalışmalar hem 3 farklı türbin modeli için 36 MW'lık bir rüzgar elektrik santrali tasarlanarak, hem de ölçüm noktasında tek türbin olduğu varsayılarak, yaklaşık 100'e yakın farklı durum için yapılmıştır. Sonuç olarak ölçümlerin türbin göbek yüksekliğinde yapılmasının gerekli olduğu görülmüş, empirik bağıntıların enerji analizlerinde ciddi hatalara sebep olabileceği anlaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Although energy is defined as the ability of a sisytem to perform ?work?, today, it means more than its physical meaning due to its importance on countries policies. Policies with energy aspect, has never been such considerable since energy has been used for centuries as a result of fossil fuels is getting run out and will be completely exhausted in near future. However there always have been alternative energy to the fossil sources, like solar and wind energy. Especially with last decade wind energy has become more populer and a leading sector all over the world including Turkey. This trend has resulted with lots of academic studies to improve the energy acquisition from wind at site specific conditions. Therefore scope of this study is to determine the wind energy potential at Balikesir / Turkey by using different alpha values with ?Wind Power Law?. It also aimed with this study that to identify the importance of the wind measurements at turbine hubheights. All these studies have been performed with 3 different wind turbine models for 36 MW installed power capacity and with one turbine at measurement point, that means energy yield calculations for almost 100 different conditions. Consequently all results showed that the wind speed measurements should be made at hubheights of turbines. Otherwise empiric relations will cause errors on calculations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12855
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Mühendislik Bilimleri tr_TR
dc.subject Rüzgar tr_TR
dc.subject Rüzgar enerjisi tr_TR
dc.subject Rüzgar hızı tr_TR
dc.subject Rüzgar santralleri tr_TR
dc.subject Rüzgar türbinleri tr_TR
dc.subject Rüzgar yönü tr_TR
dc.subject Energy en_US
dc.subject Engineering Sciences en_US
dc.subject Wind en_US
dc.subject Wind energy en_US
dc.subject Wind speed en_US
dc.subject Wind plants en_US
dc.subject Wind turbines en_US
dc.subject Wind direction en_US
dc.title Farklı Yükseklik Ve Örnekleme Aralıklarındaki Rüzgar Verilerinin Rüzgar Potansiyeli Tahminine Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Wind Datas Collected At Different Heights And Time Intervals To The Wind Potential en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
000148130001.pdf
Boyut:
5.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama