Farklı Yükseklik Ve Örnekleme Aralıklarındaki Rüzgar Verilerinin Rüzgar Potansiyeli Tahminine Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Fırtın, Ebubekir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Enerji fiziksel olarak bir sistemin iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlansa da, günümüzde ülkelerin politikalarında yer alması sebebiyle bu anlamının çok ötesinde bir yer edinmiştir. Fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenecek olması dolayısıyla, enerji yönü olan politikalar tarih boyunca hiç bu kadar ön planda olmamıştı. Bu politikalar rüzgar ve güneş enerjisi gibi, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek sistemlerin geliştirilmesine sebep olmuştur. Özellikle son 10 yılda rüzgar enerjisi ülkemizde ve tüm dünyada önde gelen sektörlerden olmuştur. Rüzgar enerjisine olan bu eğilim akademik alanda da kendini göstermiş ve bir çok çalışma ile belli bir bölge için maksimum enerji kazancı sağlanmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Bu sebeple bu çalışmanın amacı Balıkesir'deki yüksek enerji yoğunluklu bir bölgede yapılan rüzgar ölçümleri kullanılarak, güç kanununun farklı alfa değerleri ile kullanılmasıyla sonuçlardaki değişiklikleri ortaya koymaktır. Ayrıca türbin göbek yüksekliğinde yapılan ölçümlerin önemini vurgulamak da yine bu çalışmanın amaçlarındandır. Bu çalışmalar hem 3 farklı türbin modeli için 36 MW'lık bir rüzgar elektrik santrali tasarlanarak, hem de ölçüm noktasında tek türbin olduğu varsayılarak, yaklaşık 100'e yakın farklı durum için yapılmıştır. Sonuç olarak ölçümlerin türbin göbek yüksekliğinde yapılmasının gerekli olduğu görülmüş, empirik bağıntıların enerji analizlerinde ciddi hatalara sebep olabileceği anlaşılmıştır.
Although energy is defined as the ability of a sisytem to perform ?work?, today, it means more than its physical meaning due to its importance on countries policies. Policies with energy aspect, has never been such considerable since energy has been used for centuries as a result of fossil fuels is getting run out and will be completely exhausted in near future. However there always have been alternative energy to the fossil sources, like solar and wind energy. Especially with last decade wind energy has become more populer and a leading sector all over the world including Turkey. This trend has resulted with lots of academic studies to improve the energy acquisition from wind at site specific conditions. Therefore scope of this study is to determine the wind energy potential at Balikesir / Turkey by using different alpha values with ?Wind Power Law?. It also aimed with this study that to identify the importance of the wind measurements at turbine hubheights. All these studies have been performed with 3 different wind turbine models for 36 MW installed power capacity and with one turbine at measurement point, that means energy yield calculations for almost 100 different conditions. Consequently all results showed that the wind speed measurements should be made at hubheights of turbines. Otherwise empiric relations will cause errors on calculations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2009
Anahtar kelimeler
Enerji, Mühendislik Bilimleri, Rüzgar, Rüzgar enerjisi, Rüzgar hızı, Rüzgar santralleri, Rüzgar türbinleri, Rüzgar yönü, Energy, Engineering Sciences, Wind, Wind energy, Wind speed, Wind plants, Wind turbines, Wind direction
Alıntı