Mobil İletişim Sektöründe Erp Uygulamaları Türkiye Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-16
Yazarlar
Tümöz, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin amacı mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların başarılı ERP uygulamalarının kullanıcı memnuniyeti bazında başarı kriterlerini ve etkilerini gösteren bir model yapı oluşturmak ve oluşturulan bu model yapının gerçekliğini ispatlamaktır. Araştırmanın evreni olan mobil iletişim sektörü dünyada 1980’li yıllarda çok hız kazanmıştır. Türkiye de ise mobil iletişim sektörünün doğuşu 1994 yılında Turkcell ve Telsim adında 2 firma sayesinde olmuştur. Şu an itibari ile mobil iletişim sektöründe Turkcell, Vodafone ve Avae adında 3 firma bulunmaktadır. Günümüzde mobil iletişim sektöründeki verilere baktığımızda 13 milyar TL’lere düzeyinde net gelirlerin, 5 milyar TL’lere dayanan yatırımların, 7 bin civarında direk, 100 bin dolayında dolaylı istihdamın olduğunu görüyoruz. İşte bu derece büyük pazar içerisinde rekabetin son derece yoğun ve son derece çetin geçmesi oldukça doğaldır. Sektör içerisinde bulunan firmalar bu yoğun rekabet içerisinde avantajlı konumlar elde edebilmek, pazar paylarını ve gelirlerini artırabilmek için mutlaka kurumsal kaynak planlamalarına (ERP) ihtiyaçları vardır. Mevcut teknoloji kaynaklarını, lojistik, satış, dağıtım, finans ve insan kaynaklarını kısaca tüm kurumsal kaynaklarını, planlamaları, optimum biçimde kullanmaları ve yönetmeleri gereklidir. Dolayısıyla firmalar kurumsal kaynak planlaması (ERP) yapan yazılımlara ve onların başarılı bir şekilde uygulanmasına gereksinimleri kaçınılmazdır. İşte bu tez çalışmasında başarılı ERP uygulamaların kullanıcı memnuniyeti bazında başarı kriterlerini ve etkilerini belirleyen bir model yapı oluşturulmuş, bu etkiler ölçülmüş ve sonuçlar model yapı ile açıklanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre model yapıda belirtilen bazı etkilerin beklenen seviye de olmadığı görülerek model yapıda küçük değişiklikler yapılmıştır.
The purpose of this thesis was created a model structure that denoted success criteria for user satisfaction and impact on the basis of a successful ERP implementation for the mobile communications sector firms and proved the reality of this model structure in the 1980s, mobile communications sector has gained momentum over the world. the mobile communications sector has started by two companies the name of which are Turkcell, Telsim in Turkey in 1994. Now the mobile communications industry, There are 3 companies which are named Turkcell, Vodafone and Avae. Today when we look at the data in the mobile communications industry 13 billion TL in net income, 5 billion TL investments, seven thousand direct and one hundred thousand indirect employment we see. Here intense and extremely difficult to pass of competition in this very large market is quite natural. companies to obtain an advantageous position to increase their market share and revenues with intense competition in the sector needed enterprise resource planning (ERP). Their current technology resources, logistics, sales, distribution, finance and human resources in short the whole enterprise resource planning, to use as a optimal way, and manage are required. Hence companies need enterprise resource planning (ERP) software and successful implementation In that study, a mode structure that a successful ERP applications determined success criteria and effect based on user satisfaction was established. these effects have been measured the results are explained by the model structure. According to the results small changes in the model structure were made because of that some impact is not specified at the expected level.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
ERP, kullanıcı memnuniyeti, ERP, user satisfaction
Alıntı