Antalya Cam Piramiti Nin Hacim Akustiğinin Bilgisayar Simülasyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Balcı, Hicran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Antalya Cam Piramiti Fuar ve Kongre Merkezi 1997 yılında Türkiye’nin turistik kenti Antalya’da inşa edildi. Taban alanı 2.500 m2 olan salonun üzeri 35.000 m3 iç hacim oluşturan 7.000 m2 piramidal şekilli cam çatı ile örtülmüştür. Toplam 2500 kişilik oturma kapasitesiyle konferans, konser ve sergi gibi çok amaçlı etkinlikler için tasarlanmıştır. Bu çalışmanın konusu bilgisayar simülasyon yöntemiyle hesaplanan ve hacim akustiği değerlendirilmelerinde kullanılan nesnel akustik parametreleri ile Antalya Cam Piramiti’nin akustiğini konuşmanın anlaşılabilirliği bakımından incelemektir. Bununla beraber elde edilen nesnel sonuçlarla ilişkili olan ve hacmin müzikal kalitesini belirlemekte kullanılan canlılık, hacimce kuşatılmışlık, açıklık ve sesin yüksekliği gibi bazı öznel akustik parametrelerin performansı ile ilgili de öngörülerde bulunulmuştur. Simülasyon çalışması 1 nokta tipi omni kaynak ve salon genelinde 4 grupta tanımlı 20 alıcı noktası ile yapılmıştır. Akustik parametreler için hesaplanan ortalama değerler ve 20 alıcı noktasındaki değerler hacim geometrisi ile ilişkilendirilip değerlendirilmiştir. Elde edilen değerlerle hacmin oldukça çınlayan ve dolaysıyla konuşma anlaşılabilirliğinden mahrum bir mekân olduğu öngörülmüştür. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hacim akustiğinin optimizasyonu için hacim geometrisinde yapılması uygun görülen bazı modifikasyonlarla bir iyileştirme önerisi geliştirilmiştir. Öneri modelinin simülasyonu ile hedeflenen konferans salonuna yakın akustik koşullar sağlanılmış olsa da bu kadar büyük bir hacimde tüm akustik parametrelerinin performansının doğal akustikle sağlanmasının güç olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmada kullanılan hacim akustiği simülasyon yöntemi ile Antalya Cam Piramit’inin form, şekil ve malzemeye dayalı geometrik parametrelerinin hacmin akustiği üzerindeki etkileri araştırılmış ve yapılan tespitler doğrultusunda akustik performansını iyileştirmek için geliştirilen öneri model ile hedeflenen koşulların sağlaması için hacmin elektro akustik sistemlerle desteklenmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Antalya Glass Pyramid building is a fair and congress hall built in 1997 in Antalya, Turkey. The floor area of the hall is 2.500 m2 covered by a 7.000 m2 glazed pyramidal shaped roof comprising a room volume of 35.000 m3. It has been designed for multi-purpose use such as exhibitions, conference and concert activities with a capacity of 2500 seats. The subject of this study is to analyze the acoustics of the hall in means of speech intelligibility through the objective acoustical parameters calculated using computer modeling techniques. Additionally, the musical sound quality has been investigated in relevance with several subjective acoustical parameters including reverberance, listener envelopment, clarity and loudness. The acoustical analysis has been done based on the mean values of the calculated acoustic parameters and their spatial variations at the 20 receivers. The results obtained revealed a highly reverberant hall suffering from speech intelligibility. In light of the analysis an acoustical treatment proposal has been experimented through modifying some elements of the room geometry in order to optimize the room acoustics conditions. Although the simulation results of the improvement proposal tend to increase the intelligibility of speech, it has been determined that in such a big hall it would be difficult to achieve all acoustical parameters with natural acoustics. As a conclusion the impact of the halls geometric parameters on its acoustics has been identified using room acoustics modelling techniques and it has been understood that achieving the optimum required acoustic conditions would be difficult without the use of sound reinforcement systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
hacim akustiği, akustik simülasyon, akustik parametre, ses düşüş grafiği, ışın tarama diyagramı, yutucu, yansıtıcı, yayıcı, saçıcı, room acoustics, room acoustics computer modelling, acoustical parameters, soud decay graphic, ray tracing diagram, absorptive, reflective, diffusive, scattering
Alıntı