Özürlülerin Kent İçinde Erişilebilirliklerini Etkileyen Standartlar - Mecidiyeköy Ve Yenibosna Metrobüs Duraklarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-08
Yazarlar
Maraz, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünya nüfusunun %10’unu, ülkemiz nüfusunun ise yaklaşık %12’sini özürlüler meydana getirmektedir. Ülkemizde yaşayan özürlüler kentsel ve mimari engeller dolayısıyla kentsel donatı alanlarında rahat hareket edememekte ve sosyal hayata entegre olamamaktadırlar. Özürlülerin istihdam ettirilerek, sosyal hayatta yer alabilmeleri; öncelikle kentsel mekânda hareketliliklerinin sağlanması, tasarımlar yapılırken onların da düşünülmesi ile sağlanabilir. Bu çalışmada, özürlülerin kent içinde erişilebilirliğini etkileyen standartlar ele alınarak İstanbul Avcılar - Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı Mecidiyeköy ve Yenibosna durakları standartlara göre incelenmiştir. Bu iki durak ve duraklara ulaşan yaya akslarında olması gereken düzenlemeler ve uygulanan düzenlemelerin standartlara uygunluğu değerlendirilmiştir. Uygulanan düzenlemelerin birçoğu olması gereken standartlara uymamakla birlikte görme ve işitme özürlülere kolaylık sağlayan düzenlemeler genellikle eksik bırakılmıştır.
10 % of the living people in the developed countries and approximately 12% of the living people in Turkey are disabled. Disabled people in our country can not go around in urban and architectural areas because of wrong and lack of design so they can not be integrated with society. It is a requirement that people with disability should be included the design phase of transport systems. Employment of the disabled and participating in social life, primarily the provision of mobility in urban spaces. In this study, accessibility design standarts of disabled people in urban areas have been reviewed and Yenibosna and Mecidiyeköy stops of Istanbul Avcilar-Söğütlüçeşme Metrobus line have been evaluated by the design standards. Most of the standarts for disabled are missed in the investigation area, and some designs which are implemented not equal to standart dimentions. It is decided that designs mostly for wheelchair users in these two stops, standarts for blind and deaf people are less.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Özürlüler, erişilebilirlik, İstanbul metrobüs hattı, Handicapped, accessibility, Istanbul metrobus line
Alıntı