Ardışık Kesikli Reaktörlerde Sızıntı Sularından Biyolojik Azot Gideriminin Modellenmesi

dc.contributor.advisor Öztürk, İzzet tr_TR
dc.contributor.author Ökten, Hatice Eser tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-19T12:13:52Z
dc.date.available 2015-11-19T12:13:52Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Kemerburgaz Katı Atık Depolama Alanı’ndan kaynaklanan sızıntı sularında yürütülmüş olan arıtılabilirlik çalışmasına ait veriler kullanılarak, modelleme yapılmıştır. Çalışma, yürütülen arıtılabilirlik çalışmasının ikinci safhasını oluşturan, Ardışık Kesikli Reaktörde (AKR) biyolojik azot giderimi için, model yaklaşımlarının belirlenmesi, model yaklaşımlarının sızıntı suyundaki bileşenlere uygulanması, model sonuçlarının eldesi ve model sonuçlarıyla deneysel verilerin karşılaştırmasının yapılması safhalarını kapsamaktadır. Sistem için uygun modellerinin seçimini takiben, model içinde kullanılan birtakım kinetik katsayıların ve dönüşüm oranlarının, iki modeldeki yaklaşım farklılıkları gözönünde bulundurularak, uyumu sağlanmıştır. Daha sonra sızıntı suyuna içsel solunum ve ASM1 modelleri uygulanmıştır. Elde edilen model çıktılarının deneysel verilerle olan yakınsaklığı irdelenmiştir. Sistemde meydana gelen reaksiyonların iyi tanımlanmasıyla deneysel verilere uygunluk sağlanmıştır. Performansın deşarj limitleri açısından iyileştirilmesi amacıyla, işletme sürelerinde değişiklik yapılarak, optimum işletme süreleri belirlenmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, modelling is studied by the treatability study data acquired from Kemerburgaz Sanitary Landfill Site. Second step of the treatability study which is carried out in an SBR, is modelled acoording to several steps such as; determination of modelling approaches, supplying the modelling data, application of the model approaches to the leachate components and comparison of the experimental data with the results acquired from modelling study. Following the stage of selection of the appropriate modelling approaches, concurrence of some kinetic coefficients and conversion ratios between two approaches has been supplied. Then, ASM1 and Endogenous Respiration Model have been applied to the system. Comparison between modelling results and experimental data has been done. Model results have fitted well to the experimental data. In order to improve system performance, operational periods have been reset considering the sewer discharge standards. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10486
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ardışık kesikli reaktör tr_TR
dc.subject ASM1 tr_TR
dc.subject İçsel solunum tr_TR
dc.subject Modelleme tr_TR
dc.subject Sızıntı suları tr_TR
dc.subject Sequencing Batch Reactor en_US
dc.subject ASM1 en_US
dc.subject Endogenous Respiration en_US
dc.subject Modelling en_US
dc.subject Landfill Leachate en_US
dc.title Ardışık Kesikli Reaktörlerde Sızıntı Sularından Biyolojik Azot Gideriminin Modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Modelling Of Biological Nitrogen Removal From Landfill Leachate In Sbr’s en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
841.pdf
Boyut:
2.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama