Kırkkilit (equisetum arvense) ve kurtpençesi (lycopodium clavatum) bitki türlerinin toplam antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Kar, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Canlılarda, kimyasal süreçler (prosesler), özellikle oksitlenme, serbest radikallerin oluşmasına neden olur. Yüksek derecede reaktif olan serbest radikaller farklı moleküller ile kolayca reaksiyona girebilir ve böylece hücrelere, canlıya zarar verebilir. Yiyecekler, kozmetikler, ilaçlar, sigara dumanı (Aktif veya pasif) ve modern yaşamın getirdiği diğer pek çok kir serbest radikallerin oluşmasına neden olur. Oksidasyon reaksiyonları sonucu meydana gelen serbest radikaller zincir reaksiyonunu başlatır. Antioksidanlar serbest radikallerle bağ kurarak zincir reaksiyonunu sonlandırır.Antioksidanların kimyasal çeşitliliği onları sebzelerden ayırmayı ve miktar tayinini güçleştirir. Bu yüzden toplam antioksidan aktivitesinin ölçümünde kullanılan yöntemlerin ekstrakt çözeltilerine direkt uygulanabilmesine ihtiyaç vardır.Bu çalışmada, Türkiye'de Kütahya ve Trakya Bölgelerinden toplanan kırkkikit (Equisetum Arvense) ve Trabzon yöresinden toplanan kurtpençesi (Lycopodium Clavatum)bitkilerinin infüzyon, kaynatma ve % 80 metanol'deki toplam antioksidan miktarı üç farklı analiz yöntemi ile tayin edilmiştir. Bu yöntemler CERAC, CUPRAC ve son olarak spektroflorimetrik CERAC yöntemidir. Ayrıca, bitkilerin optimum koşullarda analiz edilmesi amacıyla sıcaklık ve zaman çalışmaları yapıldı. Bu bitkilerin karışımları halk arasında birlikte tüketilmektedir. Bu nedenle bu bitkilerin karışımlarının sinerjik bir etki oluşturup oluşturmadığı incelendi.Sonuç olarak, bitki ekstraktlarına üç farklı yöntem uygulandığında, hazırlanan ekstraksiyon çözeltisi ve uygulanan yönteme göre bitki türlerinde farklılık gözlemlendi. Bitki örneklerindeki toplam antioksidan miktarına bakıldığında, trakya yöresinden toplanan kırkkilit (Equisetum Arvense ) bitkisi Kütahyadan toplanan türüne göre daha yüksek antioksidan kapasiteye ssahip olduğu gözlendi. Kurtpençesi (Lycopodium Clavatum ) bitki türünün ise kırkkilit bitki türüne göre antioksidan kapasitesinin daha düşük olduğu gözlendi. Bitki karışımının antioksidan kapasitesinin ise her iki bitkideki değerin toplamına yakın olduğu hesaplandı.
In organisms, chemical proses,especially oxidation,can produce free radicals which has high reactivite can easily it can be to react with different molecules and this is damage to cells. Foods, drugs,cosmetics, smoke and a lot of dirty that comes by modern life result in producing free radicals. Free radicals which produced by oxidation reactions start chain reactions. Antioxidants terminate these chain reactions by binding free radicals.The chemical diversity of antioxidants makes it difficult to separate and quantify antioxidants from the vegetable matrix. Therefore, it is desirable to establish a method that can measure the total antioxidant capacity of level directly from vegetable extracts.In this study the plants of kırkkilit (Equisetum Arvense) which are largely grown Kütahya and Trakya in Turkey and kurtpençesi (Lycopodium Clavatum) which are largely grown Trabzon in Turkey was analyzed to measure total antioxidant capacity by infusion, boiling and %80 methanol with three different methods which are CERAC, CUPRAC and spectroflourimetric CERAC. On the other hand to determine the best conditions of plants time and temperature practices were done. People generally consume these plants as a mixture. So that, mixture of these plants was examined, synergic effect will comprise or not.Finally, when performing three different methods on the plant extracts, difference was seen on the species of plants according to extraction solution and the method.When examined the total antioxidant capacity of plant samples, kırkkilit (Equisetum Arvense) which is grown in Trakya was larger yield than Kırkkilit ( Equisetum Arvense) which is grown in Kütahya. The species of kurtpençesi (Lycopodium Clavatum) was less yield according to Kırkkilit ( Equisetum Arvense) species. Antioxidant capasity of mixture was calculated nearly same as value of both plants.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Anahtar kelimeler
Antioksidanlar, Kırkkilit yaşam döngüleri, Antioksidan araştırmaları, Antiparazitik ajanlar, Antioxidants, Equisetum Life cycles, Antioxidants Research, Antiparasitic agents
Alıntı